Bakke Jensen: – Kystvakta skal få helikopter

– Vi skal finne løsninger.

Illustrasjonsbilde  Foto: Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Meninger

Forsvarssjefen har anbefalt at NH90-helikopterne skal prioriteres til fregattene. Det betyr ikke at Kystvakta skal seile uten helikopter.

Utviklingen i NH90-prosjektet gjør det nødvendig å prioritere annerledes. Vi ser at det timeantallet vi vil få ut av helikopteret ikke kommer til å dekke det fregattene og Kystvakta trenger. Derfor skal vi gå gjennom hele Forsvarets behov for helikopterkapasitet, og jeg prioriterer å finne løsninger for Kystvakta svært høyt.

Kystvakta løser oppgavene sine på en meget god måte, og det skal de fortsette å gjøre. Regjeringen jobber på flere områder for at Kystvakta skal levere på et høyt nivå. Vi har gjennomført omfattende vedlikehold og oppgradering av fartøy, og vi har fremskyndet anskaffelsen av tre nye helikopterbærende fartøy som skal erstatte den aldrende Nordkapp-klassen.

Vi skal finne løsninger som gjør at Kystvakta kan levere på det nivået vi har satt i langtidsplanen. Vi vet hvor viktig Kystvakta er for overvåkning og kontroll av områder der det foregår fangst og fiske, vi vet hvordan Kystvakta bidrar til redning, sikkerhet og beredskap. Vi vet hvor viktig Kystvakta er for Norge. Derfor skal vi finne løsninger, og derfor prioriterer jeg det høyt.

Frank Bakke-Jensen

Forsvarsminister