– Må opprettholde stasjonering i Loppa

– Har lagt til rette for rask responstid.

GOD LØSNING: Arne Dag Isaksen mener dagens stasjonering av båtambulansen må beholdes  Foto: Arkiv

Meninger

Da jeg gjennom tidene som aktiv politiker har vært med å kjempe for legeskyssbåten i Loppa, synes jeg det er riktig å komme med noen kommentarer.

Her må det ikke være SINTEF og andre synsere som legger premissene for hvor fartøyet bør være stasjonert.  Realitetene er at man over lang tid har lagt til rette for legeskyss med rask responstid og ikke minst tilgjengelighet.

SIBELCO på Stjernøya med mange ansatte kan sette sin lit til at hjelpen finnes i Øksfjord om det verste skulle skje.

Så lenge man klarer å rekruttere dyktige leger og annet helsepersonell til Loppa er det ingen tvil om at dagens stasjoneringssted er optimal, også når man tar bosettingsmønsteret i betraktning.

Ytre Altafjord, Loppa og fiskerinæring vil også være ivaretatt med å ha en oppegående  båtambulanse med beredskap stasjonert  Øksfjord.

Vil heller ikke unnlate å vise til den samhandlingen man kan få med RS, Fly og Båtambulanse om det det oppstår dramatiske hendelser.

Det er nå fortsatt en realitet om været skulle være ekstremt, så er det ikke bare å komme ut av Hasvik havn, og bistå akutte hendelser, som kan oppstå.

Flere tidligere runder med styrende i Finnmark når det gjelder ambulansetjenester både på sjø og land gjør at jeg ønsker å advare mot å endre dagens stasjoneringssted.

Det finnes fortsatt på Hammerfest sykehus en dyktig lege som kjenner til viktigheten av å ha ett stabilt opplegg på nettopp båtambulanse. Vedkommende har vært en pådriver når det gjelder akuttmedisinske tjenester i Finnmark.

Det bør derfor være ett absolutt krav til de styrende at dagens stasjoneringssted opprettholdes i fremtiden.

Alta 29. januar 2018

Arne Dag Isaksen