– Nye målere har ikke ført til høyere forbruk

Silje Ingebrigtsen i Alta Kraftlag tilbakeviser at avlesningen ikke skjer som den skal.

Silje Ingebrigtsen i Alta kraftlag.  Foto: Arkiv

Meninger

Viser til leserinnlegg fra Johannes Mikalsen i Altaposten 22.01.2018.

Et flertall av Alta Kraftlags kunder har nå fått installert ny, digital strømmåler som sender forbruksdata automatisk til oss. For kunden medfører dette at de slipper å lese av måleren og at de får strømregning en gang i måneden i motsetning til annenhver måned som tidligere. Målerstanden vi fakturerer etter er oppgitt på fakturaen og kunden har mulighet til å sjekke denne mot standen på måleren.

Påstanden om at installasjon av nye målere har ført til «et mye høyere forbruk enn tidligere» er ikke riktig. Gjennomsnittsforbruket hos våre kunder har ikke økt som følge av målerbytte, men vil selvfølgelig variere noe som følge av årstid, temperatur og forbruksmønster som tidligere. Dersom enkeltkunder opplever en plutselig forbruksøkning oppfordrer vi imidlertid sterkt til å ta direkte kontakt med oss som nettselskap slik at vi kan gjøre nærmere undersøkelser av saken, uavhengig av hva årsaken til dette kan tenkes å være.

Alta Kraftlag er et av nettselskapene med landets laveste nettleie, og den har ikke økt siden 2009. Totalsummen på fakturaen kan imidlertid variere som følge av variasjoner i strømprisene selv om både nettleien og forbruket er stabilt.

Vi har registrert at BKK har problemer med innhenting av forbruksdata fra et stort antall av sine målere, og at de berørte kundene som følge av dette mottar faktura basert på stipulert forbruk. Alta Kraftlag har ikke målere fra samme leverandør som BKK og deres samarbeidsselskaper, og vi kan avkrefte at vi opplever tilsvarende kommunikasjonsproblemer fra våre målere og at vi «stipulerer alt forbruk» som det hevdes. Andelen kunder som faktureres ut fra et stipulert forbruk er tvert imot gått betydelig ned etter innføringen av nye målere.

Avlesningen fra Alta Kraftlags digitale målere virker altså slik det skal, og fakturaene til våre kunder med digitale strømmålere baserer seg på et målt forbruk. Dersom det oppstår enkelttilfeller der vi mangler kontakt med måleren følger vi dette tett opp, og om dette vedvarer kontakter vi kunden for å finne årsaken til dette. Det stipulerte forbruket vil da korrigeres så fort vi mottar reelle forbruksdata.

Vi har i dag installert over 10.000 nye målere hos våre kunder og er veldig fornøyde med resultatene og ikke minst samarbeidsviljen som våre kunder har vist i prosessen. Vi anbefaler både Johannes Mikalsen og kunder som sitter med spørsmål eller opplever usikkerhet knyttet til måleren, forbruket eller fakturaen om å ta kontakt med oss.

Med vennlig hilsen

Silje Ingebrigtsen

Kvalitetsleder

Alta Kraftlag SA