– Et ekte nordnorsk supperåd!

– Anbefaler søk på Youtube «Wesensteen – Norsk supperåd

IKKE IMPONERT: :Høyre-politiker Jo-Inge Hesjevik   Foto: Anne Mari Aalberg

Meninger

Onsdag 10. januar møttes Nordnorsk råd i Tromsø. Da brukte de tre fylkeskommunene ca en halv million for landsdelens beste, nå skal resten av landet få kjenne på at Nord-Norge er en kraft bare vi står samlet.

For når de tre fylkene Nordland, -Troms og Finnmark dannet Nordnorsk råd i august 2014, var det med hensikten til rådet er å «samordne, styrke og fremme saker av betydning for landsdelen, og ambisjonene er at det skal være en avgjørende aktør for samfunnsutviklingen i Nord-Norge»

Så er det sikkert noen som lurte på hva vi gjorde og hva resultatet av møtet ble? Om noen var i tvil, møtet levde opp til forventningene og leder Willy Ørnebakk (AP), som har tatt over lederskapet etter Nordlands Thomas Norvoll (AP), kunne etter møtet gledelig oppsummere at dette var vellykket. Foruten at vi fikk informasjon om reiseliv, Sametinget mm, som for øvrig de aller fleste til stede hadde hørt fra før, og en avsluttet med en vellykket middag på kvelden, hadde vi EN sak til behandling. 

Etter snart 4 år skulle vi nå behandle «Sammensetning av Nordnorsk råd». Saken ble løftet og etter en frisk debatt om dette alvorlige tema konkluderte Willy med at alle innspill ble hørt og at en ville komme tilbake med saken på et senere tidspunkt. Med det da ga han stafettpinnen til Finnmark og Ragnhild Vassvik (AP), måtte neste møte bli like fruktbart.

Glade over en vellykket gjennomføring kunne alle reise hjem med visshet om at når Nord-Norge samles så skjelver de i buksa nede i hovedstaden, landsdelen taler med samlet røst (straks vi blir enige om sammensettingen av rådet).

Jeg må dessverre stille dette retoriske spørsmålet, har de tre nordnorske fylkene klart å skape et skikkelig supperåd eller en nordnorsk kraft?

For de som er i tvil og ikke fulgte møtet på streaming, anbefaler jeg å gjøre følgende søk på Youtube «Wesensteen - Norsk supperåd». For de som er voksne nok til å huske sketsjen blir det et gledelig gjensyn med to store norske humorister. For de yngre blir det en anledning til å få et innblikk i arbeidet til Nordnorsk Råd.

Avslutter med å beklage min nedlatenhet, men når vi bruker så store ressurser på niks og nada blir det vanskelig å la være.

Jo Inge Hesjevik

Finnmark Høyre