– Takk til eldreomsorgen i Alta

– Jeg må si jeg er imponert.

Illustrasjonsfoto  Foto: Janerik Henriksson / Scan-Foto / NTB scanpix

Meninger

Med foreldre som passerte åtti og nærmet seg nitti, ble det aktuelt å følge med på det som skrives i avisene om offentlig eldreomsorg.

Nå er det ikke ofte at denne omsorgen er omtalt, men av og til står det noe på trykk om leger som gjør feilvurderinger, om sykehus som sender aleneboende, syke eldre hjem til tomt hus. Og om overfylte sykehjem der man omtrent må være død for å få plass, og om hjemmehjelp og hjemmesykepleie som ikke strekker til. Bildet slik det tegnes av media, ser ikke alltid så lyst ut.

Det er som regel når det går galt at media finner det riktig å bruke ressurser på en sak. Jeg vil derfor be om litt spalteplass for å vise en annen side av den samme eldreomsorgen. Mine foreldre fyller 90 og 94 dette året. De bor hjemme hos seg selv, og har i stor grad klart seg selv til ganske nylig. De siste par årene har de fått litt hjelp til renhold, og siste året har hjemmesykepleien sørget for at de får sine medisiner til riktig tid. Og noen dager får de middag tilkjørt. Helsen har imidlertid skrantet mer og mer, og vi barna ser at det om ikke lenge vil være behov for annen slags oppfølging en det de får i dag.

Jeg bor et annet sted i landet, men valgte denne julen å være sammen med mine foreldre, for om mulig gi de en bedre julefeiring enn de kunne klare selv. Dermed fikk jeg selv erfart hvilken betydning det har ikke bare for de eldre, men også for pårørende, at eldreomsorgen fungerer. En av dagene jeg var i Alta var jeg alene da en hjemmesykepleier kom innom. Hun tok seg tid til en lengre prat om situasjonen, om hvordan jeg som pårørende opplevde den, og om hvordan hjemmesykepleien så på situasjonen for mine foreldre.

Og jeg må si at jeg er imponert over den vilje og evne hjemmesykepleien i Alta har til å få med seg endringer i helsetilstand og hvilke behov som brukerne har. Den samtalen ga meg trygghet for at mine foreldre vil få den pleie og omsorg de til enhver tid trenger. Selvsagt må det søkes om det ene og det andre, og de vil måtte stå i kø som alle andre for å få de tilbud de trenger. Men når det er et reelt behov, så er omsorgstjenesten forberedt på dette, og behovet vil bli møtt.

Jeg vil derfor rette en stor takk til alle dere som jobber for å gi de eldre en bedre hverdag, i både offentlig og privat eldreomsorg. Den jobben dere gjør, og de tjenester dere yter, er uvurderlig. Og vi pårørende er svært takknemlige for at dere finnes!

Alf Inge Iversen