– Et verdivalg for Arbeiderpartiet

– Om dette faktisk er tilfelle finnes det ikke noen annen utvei enn at den tidligere statsråden må gi fra seg alle sine politiske verv.

MÅ FÅ KONSEKVENSER: Om Trond Giske (t.h) har trakassert unge kvinner, må det få konsekvenser for han, mener Thomas Fredrik Kristensen i Alta AUF.  Foto: Arkiv / NTB Scanpix

Meninger

Gjennom hele høst har #Metoo-kampanjen gitt sjokkbølger gjennom norske og internasjonale medier og forårsaket store holdningsendringer i samfunnet vårt. En rekke utdaterte holdninger rettet mot seksuell trakassering er på vei ut av samfunnets bevissthet grunnet den svært viktige kampanjen. Konsekvensene av #Metoo-kampanjen har gjort det enklere og tryggere for mennesker som har opplevd seksuell trakassering i arbeidslivet og privat, å prate ut om hendelser som kan oppleves som svært alvorlige, personlige og krenkende for den enkelte. Noe som virkelig er et riktig steg i riktig retning.

Kampanjen har gitt alvorlige konsekvenser for store og små bedrifter over hele landet. Omfanget av maktmisbruk og seksuell trakassering i arbeidslivet har vist seg å være helt enormt, ingen har kunnet forutse hvor bredt problemet faktisk er og har vært i norsk arbeidsliv. Forskjellige bransjer og næringer har hver for seg lekket som en sil i form av #metoo-historier. Bevegelsen har nå spredt seg helt inn i Politikkens mørke kriker og kroker, noe mitt parti og min nestleder Trond Giske virkelig har fått kjenne på de siste dagene.

Først og fremst er det ingen tvil om at Trond Giske er en svært dyktig politiker og en fargeklatt i det Norske politiske landskap, å miste han fra den nasjonale politikken vil utvilsomt være et stort tap fot hele det politiske Norge. Det er også ekstremt viktig å understreke at disse påstandene faktisk bare er påstander.

Men hvis det faktisk er tilfelle at Nestlederens oppførsel og holdninger har gitt så fatale konsekvenser at en ung og politisk engasjert AUFer fra Troms har gitt opp alle sine politiske verv på bakgrunn av seksuelt trakasserende opplevelser i regi av Giske i perioden som kulturminister(!), kan og skal det ikke finnes noen annen utvei enn at den tidligere statsråden må gi fra seg alle sine politiske verv. Arbeiderpartiet må vise seg som et godt eksempel i motsetning til FrP med Søviknes-saken. Det er ingen tvil at konsekvensene må være av en så alvorlig grad, skal man klare å få bukt med denne utdaterte gammelmannskulturen i norsk politikk.

Seksuelt trakasserende oppførsel og misbruk av den tilliten medlemmene av de forskjellige partiene gir de tillitsvalgte politikerne som innehar sentrale verv, kan ikke og skal ikke aksepteres uavhengig av den nevnte politikers standing og posisjon i partiet, derfor er det ekstremt viktig at Arbeiderpartiet, som på et ideologisk nivå er en av de fremste forkjemperne for #metoo-kampanjen viser seg som et godt forbilde og drar den uhyre viktige #metoo-bevegelsen videre i riktig retning. Da kan det ikke være tilfelle at politiske partier jobber imot disse utdaterte holdningene i det offentlige rom, men internt lar sentrale tillitsvalgte slippe billig unna for de samme holdningene man i utgangspunktet er imot. Slikt skaper ikke tillit, og er det noe vi som politikere virkelig trenger nå, i en tid med rekordhøy politikerforakt blant folket, er det saker som gjenoppretter tilliten mellom makta og folket. Det er heller ikke akseptabelt at nevnte politikers støttespillere prøver å skifte fokuset vekk fra anklagene og på det faktum at de mener hele greia er en intern maktkamp. Uavhengig om det faktisk er en maktkamp eller ikke skal anklagene tas på dypeste alvor og være det viktigste uansett, det handler om å vise forståelse for den tiden vi er inne i nå, og ikke holde fast på de utdaterte holdningene og verdiene, som før tok vare på sentrale politikere som oppførte seg av en seksuelt trakasserende karakter.

Som AUFer og ungdomspolitiker sårer det mitt unge og politisk engasjerte hjerte dypt å høre om jenta fra Troms som visstnok ikke maktet å fortsette i sine politiske verv grunnet episoder hvor maktmisbruk og seksuell trakassering har funnet sted, slikt skal ikke skje, og kan ikke gjenta seg. For oss ungdomspolitikere er de store voksne partiprofilene viktige forbilder og noen vi ser opp til, denne tilliten mellom ungdomspolitiker og sentral politiker, og partiet og ungdomsorganisasjon er helt essensiell. Derfor er det ekstremt viktig nå for å få bukt med denne type ukultur at partiledelsen og Jonas tar et klart standpunkt, ikke bare offentlig, men også internt på at slik oppførsel ikke hører hjemme i 2017, hvertfall ikke i Arbeiderpartiet.

Gjennom hele valgkampen sto jeg på stand og snakket med velgere om at valget 2017 var et verdivalg for Norge. Nå har vi som parti selv kommet til et verdivalg, hvor valget står mellom å beskytte en årelang gammelmannskultur som ikke står i stil med det partiet vi ønsker å være med bakgrunn av vår sosialdemokratiske ideologi, eller virkelig gå i front på et klart og tydelig budskap om at slike holdninger ikke kan aksepteres, jeg håper og tror virkelig at mitt kjære Arbeiderparti velger riktig retning.

Thomas Fredrik Kristensen

Nestleder Alta AUF