- Som altaværing og ikke minst ungdom fra Alta føler jeg meg både forbannet og bekymret

SKUFFET OVER BALLO: Thomas Fredrik Kristensen i Alta AUF mener Ballo svikter de unge i Alta.   Foto: Hanne Larsen

Meninger

Som altaværing og ikke minst ungdom fra Alta føler jeg meg både forbannet og bekymret på vegne av Altas innbyggere og ikke minst alle unge i Alta-regionen.

Bakgrunnen til disse dypt alvorlige følelsene er måten en av fylkets mest prominente helseskikkelser, og i tillegg altaværing, Olav Gunnar Ballo, harselerer med sin egen hjemby på under en helsekonferanse i Hammerfest for en stund siden. På bakgrunn av Ballos posisjon kan han lett bli stående som et slags sannhetsvitne.

Selvfølgelig har Ballo all rett til å kritisere hva enn han måtte ønske, ut i fra ytringsfriheten vi har i dette landet. Men det som jeg virkelig reagerer på, er når kommuneoverlegen presterer å harselere med Mina-saken, hvor et lite barn var marginer unna å miste livet. Det gjør det åpenbart at han overhodet ikke har skjønt hva sakens kjerne faktisk handler om, og det som burde stå mest sentralt uansett hvilke meninger man har om saken, nemlig barn som vesle Mina, ungdommen og fremtida.

Og det er akkurat derfor jeg føler meg bekymret og forbanna, for disse alvorlige uttalelsene har så stor tyngde med tanke på Ballos status, at de kan ha enorm påvirkning for fremtida til Vest-Finnmarks unge mennesker de neste 50 årene.

For fremtidas sin del er sykehus i Alta uten tvil det genuint beste for Vest-finnmarks unge befolkning. Det er her den største utviklinga har skjedd de siste årene og blir å skje de neste årene. Det er skremmende at kun 32 prosent(!) av innbyggerne i Vest-Finnmark har under 2 timer reisevei til sykehus. 32 prosent! Og den prosentandelen blir kun å gå nedover, fortsetter befolkningsutviklinga som den gjør i dag.

I tillegg er klimautfordningene en av de største utfordringene verden står ovenfor i dag og ikke minst fremover, dette er defintivt ikke et unntak i Finnmark hvor værutfordingene vil bli mer ekstrem i årene som konmer. Så med klimaproblematikken i lys av dagens sykehusstruktur vil det virkelig ikke gagne fremtidas finnmarkinger med kun et sykehus i enden av en stengt vei.

Med Ballos håpløse uttalelser i mente er det ekstremt viktig at vi, uavhengig om hva vi mener om sykehusdebatten, tenker på barna og ungdommen først, ingenting skal komme foran, det kan vi ikke tillate oss om vi vil det beste for fremtidas Vest-Finnmark.

Thomas Fredrik Kristensen

Nestleder Alta AUF