– Nå er det nok skolekutt!

– Rådmannens påstand om at vi bruker for mye penger på grunnskolen holder ikke mål.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Meninger

Rådmannen påstår at vi bruker for mye penger på grunnskolen og foreslår nok en gang kutt.

Virkeligheten er at det er færre lærere til å undervise flere elever. Blant annet har Gakori skole mistet 5 lærere de siste årene uten at det er blitt færre elever.

Vi vil benytte anledninga til å takke regjeringa som har satset på flere lærere i 1.-4. trinn. Våre politikere har likevel valgt å kutte 7 lærere, til tross for at vi har fått flere elever på disse trinnene.

Politikerne våre har som mål at elevene i Alta skal få bedre karakterer. De ønsker også nulltoleranse mot mobbing og økt trivsel i skolen. Til tross for disse viktige målene velger politikerne å kutte slik at vi får færre lærere til å gjøre disse viktige oppgavene.

Resultatet er at det blir vanskeligere å se hver enkelt elev, veilede og støtte i fagene og mindre tid til å bygge de viktige relasjonene som skal øke trivselen og redusere mobbingen.

Rådmannens påstand om at vi bruker for mye penger på grunnskolen holder ikke mål. Tvert imot! Skal vi nå Kommunestyrets mål for grunnskolen kan ikke kuttene fortsette.

Utdanningsforbundet i Alta