– Vis deg verdig ansvaret, Vidar!

– Vi kan ikke fortsette å leke med ressursene.

UTFORDRER STATSRÅDEN: Styremedlem Bent Håvard Romsdal i ALI.  Foto: Arkiv

Meninger

Egentlig hadde jeg ikke tenkt å bruke flere spaltemeter etter mitt innlegg 2.november, men etter at Vidar Helgesen gledelig nok svarte meg, uten at jeg egentlig fikk noen betryggende svar, har kverna gått litt. Jeg er fortsatt bekymret! Tunga på vekstskåla kom sist uke da det ble påvist ILA-utbrudd i ett oppdrettsanlegg noen kilometer fra utløpet av Kongen av lakseelver, Altaelva. Som ligger i en av våre nasjonale laksefjorder, som du nevner i ditt svar.

For Altaelva har vi akkurat fått en fersk rapport, NINA-1385, som påviser tydelige variasjoner av geninnblandinger fra oppdrettslaks både på voksenlaks og årganger av laksunger i årene 2011 til 2015. Dette er særlig bekymringsverdig for den øverste sonen av elva vår, som også er mest skadet etter utbyggingen. Om en av intensjonene med nasjonale laksefjorder skulle være å oppfylle grunnlovens §112, så er dette altså ikke noe å bruke tid på å evaluere videre. Skaden er skjedd, paragrafen er brutt, i og med geninnblanding, og jobben videre blir som i mange andre elver. Berg det som berges kan, og prøv å reparer. Så får vi samtidig håpe at ikke det siste ILA utbruddet vil skade laksen vår.

Jeg kjenner ikke til Miljøministerens stillingsinstruks, men håper nå at ordet miljø innebærer ord som vern, ikke vekst? I min verden er «en mann en mann, og et ord et ord». Dvs. man tar ansvar innenfor det embetet, eller samfunnsoppgaven man har. Da vil jeg si, kjære Vidar Helgesen, nå har du alle muligheter til å ta ansvar, og vise deg som en mann med de prinsipper jeg vil tro de aller fleste legger i ordet Miljø. Hvor mye må ødelegges, og forsøke repareres i higen etter eksportverdier?

Norske Lakseelver har nå bedt Stortinget gi instruks til fiskeriministeren om at eksisterende lovverk må brukes når videre vekst i oppdrett skal vurderes. Nå har du sjansen, årets smash er lagt opp! Grip sjansen NÅ, og vis at du mener alvor med den talen du holdt i Alta i 2016. Jeg mener fortsatt det er lettere å bevare enn å reparere. Som forvaltere av en av verdens beste lakseelver kan vi ikke sitte i ro og vente på den annonserte veksten med dagens åpne merdeteknologi. ILA-utbruddet sist uke holder seg ikke inne i garnmasker, og får skaden bre seg er skaden komplett!

Vi kan ikke fortsette å leke med ressurser som har tilpasset seg gjennom 1000-vis av år, for en kortsiktig gevinst som fordeles på få hender. Det er våre etterkommeres ressurser regjeringen setter på spill om den ikke tar signalene på alvor.

Fra Alta, og andre elver, setter vi nå vår lit til deg, og kommer vi til å følge dette, og deg, med spente øyne. Dette handler om å ta ansvar. Vis deg ditt ansvar verdig Vidar, så slipper du kanskje å sende dine etterfølgere på «re-åpninger» av elver.

Bent Håvard Romsdal

På vegne av

Alta Laksefiskeri

Interessentskap