– Oslo Economics har valgt modeller som ikke passer med terrenget

Tom Mortensen.  Foto: Arkiv

Meninger

Jeg takker for rask tilbakemelding. Mitt utgangspunkt er at når folketallet synker med 1931 personer, så må befolkningen i løpet av 5 år øke med opp mot 400 personer hvert år for å gjenopprette folketallet og fylle tomme boliger, mens SSB regner med en årlig vekst på om lag 100 per år.  Dette oppfattet jeg som juks, om enn ikke bevisst. Jeg er ikke blitt særlig beroliget, når jeg ser hvordan Oslo Economic er kommet frem til sitt resultat, som i hovedsak bygger på følgende:

– Mortensen må ha misforstått våre regnestykker

Oslo Economics svarer Tom Mortensen.


Tilflytting

OE regner med en tilflytting på 50 hustander hvert år. Jeg vet ikke om de trekker fra husstander som flytter. Uansett er det vanskelig å tenke seg at folk vil flytte til Hammerfest, når det ikke lengre finnes arbeidsplasser etter at 1350 arbeidsplasser forsvinner ved flytting av sykehuset. La meg bare tilføye at i siste kvartal var det 73 flere personer som flyttet fra Hammerfest enn til Hammerfest.

Levetid på boliger

OE regner med at 100 boliger i Hammerfest må erstattes hvert år på grunnlag av en levetid på 50 år for hver bolig. Dette er mildest talt oppsiktsvekkende. Jeg kjenner ingen bolig i Hammerfest på mer enn 50 år som på dette grunnlag er sanert og erstattet med ny bolig. Uansett blr det ikke flere boliger av dette..


Jeg er klar over at OE i sine vurderinger understreker stor usikkerhet i sine regnestykker. Llikevel bruker de disse tallene når de har kalkulert en netto besparelser på 600 millioner kroner over 40 år. Selvsagt er ikke det bevisst for å underbygge sine konklusjoner, men de har valgt modeller som ikke passer med terrenget. Da er det grunnlag for å løfte blikket fra dataskjermen og bruke sin sunne fornuft.

Tom Mortensen

Hammerfest