– Mortensen må ha misforstått våre regnestykker

Oslo Economics svarer Tom Mortensen.

UTEN BINDING: Finn Gjerull Rygh, leder for utredningsgruppen, har ingen bindinger til Finnmark. – Vi har kunnet gå inn i utredningsarbeidet med helt blanke ark, sier Gjerull Rygh.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Tom Mortensen har skrevet et innlegg i Altaposten 20. november under overskriften «Grovt juks fra Oslo Economics».

Det er uklart om denne overskriften er Mortensens egen, eller står for Altapostens regning, men innlegget inneholder uansett såpass sterke påstander at vi ser oss nødt til å komme med et kort svar.

I rapporten vår om sykehusstruktur i Vest-Finnmark har vi vist tydelig SSBs befolkningsfremskrivning for årene 2017-2040. Vi viser der at selv om man legger til grunn at så mange som 1 900 innbyggere (tilsvarer knapt 900 husstander) flytter fra Hammerfest ved en flytting av sykehuset til Alta, så vil Hammerfest ha flere innbyggere i 2040 enn Hammerfest har i dag, dersom flyttingen ikke påvirker SSB-prognosen utover de 1 900 som flytter.

I tillegg viser vi et regnestykke for antall ledige boliger som oppstår som en følge av flyttingen. Vi legger da til grunn, slik det står tydelig i rapporten, at boliger har en levetid på 50 år. Det betyr at det hvert år er drøyt 100 boliger i Hammerfest som uansett må erstattes med nye boliger. Dette, kombinert med at vi basert på SSBs prognoser legger til grunn at det flytter om lag 50 husstander til Hammerfest årlig, gjør at man i løpet av drøye fem år ikke lenger har et overskudd på boliger i byen. Dette forutsetter da en optimal utnyttelse av boligene, slik man bør gjøre i en beregning av samfunnsøkonomiske kostnader.

Vi kan ikke se at det er noen feil i disse beregningene. Mortensen må ha misforstått våre regnestykker, selv om det altså beskrives i rapporten hvilke forutsetninger som er tatt. Vi har basert våre beregninger på SSBs prognoser, og vi kan forsikre Mortensen om at vi er i stand til å lese og gjengi slik statistikk. Vi har skrevet en rapport som benytter offentlig tilgjengelige data, og som er helt transparent når det gjelder hvilke forutsetninger som er tatt og hvilke beregninger som er gjort.

Også høsten 2016 så vi oss nødt til å skrive et tilsvar til et innlegg fra Tom Mortensen, den gang i Finnmark Dagblad. Også den gang brukte Mortensen relativt sterke ord, men hadde misforstått eller feiltolket vår rapport på flere områder. Vi oppklarte dette i tilsvaret til Mortensen, punkt for punkt.

Vi synes det er synd at Mortensen igjen bruker sterke ord for å mistenkeliggjøre Oslo Economics, særlig når det er på mangelfullt grunnlag. For å være helt tydelig: Oslo Economics driver ikke med juks, har aldri gjort det, og kommer heller aldri til å gjøre det.

Finn Gjerull Rygh

Partner, Oslo Economics