– Grovt juks fra Oslo Economics

Tom Mortensen.  Foto: Arkiv

Meninger

Alta kommune engasjerte i 2016 konsulentselskapet Oslo Economics (OE) til å utrede samfunnsmessige konsekvenser ved en endret sykehusstruktur i Vest-Finnmark. I sin utredning kom de frem til at det ligger en samfunnsmessig gevinst på 450 millioner kroner ved flytting av sykehuset fra Hammerfest til Alta. Dette har de senere økt til 600 millioner i nåverdi over en periode på 40 år. Tallet er ble brukt ukritisk av altapolitikerne under årets valgkamp og Trine Grand Skeie fra Venstre har på dette grunnlag fremmet et privat forslag for Stortinget om en ny utredning av sykehusstrukturen.

Ved flytting av sykehuset fra Hammerfest, harOslo Economic kommet frem til en reduksjon av arbeidsplasser i Hammerfest på 1350, en reduksjon i folketallet på 1931 og 886 tomme boliger. Disse mener OE  vil bli tatt i bruk igjen i løpet av 5 år, hvis man legger til grunn den estimerte befolkningsveksten fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)   Dette er så feil som det kan bli. OE regner da med et økt folketall med 400 personer per år for å ta igjen det tapte folketallet på1931. Den siste prognosen fra SSB (Kommunefakta Hammerfest) frem  til 2040, forutsetter en årlig vekst på omlag 100 personerr. Hvor OE har tatt sine tall fra, vet jeg ikke, i alle fall ikke fra SSB. Det er antagelig mer sannsynlig at folketallet vil fortsette å gå ned, når den yrkesaktive del av befolkningen reduseres så sterkt. Siste kvartalsrapport fra i  år,  viser til og med en reduksjon av folketallet, for første gang på mange år.

Vi må derfor regne med at 886 boliger blir stående tomme permanent, pluss en skole og to barnehager. Verdien av dette tilsvarer nærmere 3 milliarder kroner, langt mer enn et nytt sykehus vil koste. OE har beregnet en samfunnsmessig kostnad på bare 172 millioner kroner i nåverdi ved at boliger blir stående tomme i inntil 5 år.

Oslo Economic har, spesielt av altapolitikerne, blitt referert til som et selskap med høy faglig kompetanse. Jeg vil derfor ikke beskylde dem for bevisst juks med tall. Hvis de likevel vil opprettholde et godt omdømme, bør de derfor forklare hvorfor de mener at befolkningsveksten i Hammerfest vil firedobles i forhold til SSB’s prognose etter  flytting av sykehuset fra Hammerfest til Alta.

Tom Mortensen

Hammerfest