– Oppleves som trenering av media

– Det tar lang tid å få svar og ofte er svarene veldig innholdsfattige eller "ingen kommentar". 

KRITISERER POLITIMESTEREN: Finnmark Journalistlag opplever sentralisering av telefonnummer og kommunikasjonsmedarbeidere som en trenering av medias muligheter for å få uttalelser og fakta.  Foto: Bjarne Krogstad

Meninger

Årsmøtet Finnmark Journalistlag ønsker dialog med politimesteren i Finnmark om hvordan kommunikasjonen mellom journalister og politi kan forbedres.

Sentralisering av telefonlinjene oppleves byråkratisk og lite brukervennlig, og bruken av kommunikasjonsrådgivere oppleves som en trenering av medias muligheter for å få uttalelser og fakta i saker. Det tar lang tid å få svar og ofte er svarene veldig innholdsfattige eller "ingen kommentar". 

Vanskeligheter med kommunikasjonen med politiet er ikke nytt. Dette er ting FJ har tatt opp tidligere, senest i fjor, uten at det synes å bli nevneverdig bedre.

FJ ønsker direkte tilgang til de som sitter nærmest sakene, nemlig etterforskerne og lensmennene ved de ulike kontorene. FJ ber derfor om et møte med politimesteren for å oppnå bedre kommunikasjon mellom journalister og politi, og innholdsrik informasjonsflyt til publikum til enhver tid.

Finnmark Journalistlag