«Æ e nordlysing æ, kossn e det med dæ?»

– «Nordlys» er, med respekt å melde, et fullstendig ubrukelig navn på regionen.

SLÅS SAMMEN: Finnmark og Troms  Foto: Google Earth

Meninger

Til tross for at Norge ikke tillater tvangsekteskap, har regjeringen bestemt at Troms og Finnmark skal gå sammen i en region. På felles fylkestingssamling mellom Finnmark og Troms i Kirkenes 31. oktober klarte man ikke å komme til enighet om navnet på den nye regionen, til tross for at det burde  være nokså selvsagt. Eksempelvis ble Sogn og Fjordane, dannet av to tidligere gamle fogderier, Sogn (før: Sygnafylke) og Fjordane (før: Firdafylke). Likedan ble Møre og Romsdal dannet av de tre fogderier Sunnmøre, Romsdal og Nordmøre. I vårt tilfelle blir navnet helt naturlig: Troms og Finnmark. (Uttales tung-lett-tung-lett). Da klinger Finnmark og Troms bedre, fordi betonigen blir lett-lett-lett-tung. (ta-ta-ra-ta).  

Navnene Troms og Finnmark vil aldri gå ut av bruk blant oss som hører hjemme i de to fylker, så hvorfor leter man etter flere forslag til navn? Hvis man absolutt må finne nytt navn, så må man i det minste forsøke å holde seg nede på jorda. Da tenker jeg på det forslag som Claus Jørstad (Frp) lanserte i Kirkenes: Nordlys: Det er, med respekt å melde, et fullstendig ubrukelig navn på regionen. «Det har en lokal tilhørighet», sa Jørstad da han lanserte navnet, uten å utdype dette.

Men det har uansett ingen betydning for valg av navn på regionen som vil bestå av de to nordligste fylker. 

Nordlys er et naturfenomen, og ubrukelig som navn på et geografisk område: Bor i Trøndelag og er trønder, bor i Hordaland og er hordalending. Claus bor i Nordlys og vil med andre ord bli en nordlysing! Hvis vi går ut og ser opp, ser vi stjernehimmelen, vi ser månen og vi ser nordlyset der det vi er vant til å se det. Hvorvidt vi ser alt dette avhenger av været: «Ut på tirsdag kommer det inn et lavtrykk som vil føre til kraftige stormbyger  langs kysten i hele Nordlys». Fra Dagsrevyen: Spesielle atmosfæriske forhold vil føre til at vi får oppleve kraftige nordlysbevegelser i nord. Sterkest over det nordøstlige Nordlys. Lyder ikke dette underlig?

Som leserne ser har jeg tillatt meg å bygge overskriften i dag på Unit Five sin radiohit fra 1978, der tekstforfatteren Tore Hansen på fjerde linje stiller spørsmålet: Liker du alt som er sprøtt? Mitt svar er et klart nei. Etter å ha tenkte seg om en tid, tror jeg at Jørstad trekker sitt navneforslag. Uansett vil jeg innstendig be deg stå på i kampen for et rettferdig helsetilbud til Alta. En kamp der du ikke bare må slåss mot Helse-Nord, men også mot alle de som ifølge Vetle Langedal(H) er Altas småsøsken i Finnmark.

Frithjof Heitmann