Dverggåsa; offer for drepende dårskap

– I posisjon har ikke de blåblå tatt et eneste selvstendig initiativ for de truede arter.

HVER SJETTE DVERGGÅS: Dverggåsflokk på Bandakmyra i Finnmark. Bildet viser en flokk med 26 gjess – som utgjør mer enn en sjettedel av hele bestanden.  Foto: Morten Ekker

SJELDEN: Det finnes bare et fåtall dverggås igjen. Her fester en forsker en satellittsender på en ringmerket dverggås.  Foto: Morten Ekker

Meninger

Prekært truede arter er blant de mange miljøtaperne på årets statsbudsjett. En påminnelse om alvoret fikk vi samme dag som statsbudsjettet kom. Da meldte Miljødirektoratet at kun to dverggåsunger ble registrert i Finnmark i 2017.

Verdt å stoppe opp ved? Ja, fordi behandlingen av denne råtøffe, vesle tundrafuglen og andre trua arter er illustrerende for regjeringens nådeløse prioriteringer. Fuglen er en av de bare 13 mest utsatte artene som Norge har sett seg råd til å prioritere med egne tiltak. Det er i seg selv patetisk. Både Norge og Sverige har gjennom FN forpliktet seg til å stoppe tap av arter innen 2020. Sverige har færre truede arter enn Norge, men har likevel egne oppfølgingsprogrammer for 263 av dem. Det er 20 ganger så mange.

For dverggåsa er likevel situasjonen at et spekter av tiltak de senere årene faktisk har virket. Tidligere var fuglen vidt utbredt i det nordlige Skandinavia, men finnes nå bare på et begrenset område i Finnmark. Minimal ungeproduksjon pga årets seine snøsmelting er det lite å gjøre med. Men siden 2000 har bestanden hatt en gledelig økning, til tross for at de 26 fuglene på bildet utgjør mer enn en 1/6 av hele dagens bestand.

I opposisjon var Høyre offensive i spørsmålet om behovet for oppfølging av utrydningstruede arter. Da naturmangfoldloven skulle innføres, viste stortingsrepresentant Peter Gitmark til at vi har nesten 2000 truede arter, og fremhevet at det er nødvendig med et raskt tempo i utvelgelsen av arter som skal prioriteres.

I posisjon har de blåblå føyd til noen ytterst få arter som allerede var foreslått og utredet av den rødgrønne regjeringen. De har ikke tatt et eneste selvstendig initiativ. Dvs - inn til i år. Nå skal det til gjengjeld kuttes.

Kanskje vil fortsatt dverggåsa bli prioritert. Spørsmålet blir da hvem eller hva som skal nedprioriteres. Kanskje noen skal ut? Vi har vel arter å miste?

Tittelen «Offer for drepende dårskap» er hentet fra et oppslag om dverggås på departementets hjemmeside da fuglen ble satt opp på den prioriterte lista. Det skulle innevarsle en hardt tiltrengt opptrapping for å redde de aller mest trua artene våre. Men da de blåblå strøk «vern» fra navnet på Miljøverndepartementet, var det dessverre mer enn symbolikk. «Drepende dårskap» kan like gjerne stå som overskrift over mye av regjeringens samlede miljøvernpolitikk. 

Av Silje Lundberg

leder i Naturvernforbundet