– Kommunen må ta grep, ikke skylde på alle andre

– Saken gjør meg kraftig provosert.

BLIR PROVOSERT: Hege Christin Bjørkmann tar for seg saken om helsesøster-kuttene.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Kommunen må ta grep fremfor å gi skylden til alle andre

Mandag kom nyheten om at det er store utfordringer innenfor helsesøstertjenesten i Alta kommune. Saken «nå smeller det og det smeller kraftig» gjør meg provosert på flere måter, da det virker som at alle skylder på alle, ingen som vil påta seg ansvar eller komme med løsninger. Som student i Oslo er jeg opptatt av at hjemkommunen min har et god tilbud og spesielt innenfor helsetjenesten, ettersom drømmen er å kunne komme hjem og bosette seg i den fantastisk byen slik at mine fremtidige barn en dag kan få den samme gode oppveksten og mulighetene som jeg har fått.

For det første synes jeg det er rart at kommunen kun har ett argument for at det er få helsesøstre i Alta kommune, og det er at vi mangler sykepleierutdanning. Jeg skjønner at kommunen sårt trenger å få på plass utdanningen da det er viktig å ha en desentralisert sykepleierutdanning i Norge som kommunene vil nyte godt av på langsiktig basis. Dersom sykepleierutdanningen  startet opp høsten 2018, ville kommunen tidligst ha ferdig utdannede helsesøstre i 2023. Kommunen kan ikke gå å vente til 2023, de må selv sette igang med egne tiltak snarest.

For det andre synes jeg det er trist at studenter som er fra Alta og andre plasser i Norge som henvender seg til kommunen og spør om sommerjobb og praksisplass ikke får noen svar fra administrasjonen. Dersom kommunen ikke imøtekommer våre fremtidige ansatte i helsetjenesten på en bedre måte, kommer de heller ikke tilbake som nyutdannet og banker på døren. Her har Alta kommune et ansvar om å bli bedre på banen og møte de som utdanner seg som sykepleiere, helsefagarbeidere, leger osv. på studentens arena, skolen. I tillegg mener jeg kommunen må vurdere hvor attraktive stillingene de lyser ut er, da hoveddelen av stillinger kommunen utlyser er stillinger med lav stillingsbrøk. Etter min mening vil mange unge nyutdannede kvie seg for å søke på stillinger med lav stillingsbrøk. Mangelen på helsesøstre i 2017 ligger ikke bare på at vi ikke har sykepleierutdanning i Alta, det handler også om at kommunen gjør en for dårlig jobb innen rekruttering av studenter som i dag utdanner seg andre plasser i landet.

For det tredje gikk jeg gjennom arkivet til Altaposten for de to siste årene for å se hvordan kommunen har forberedt seg på den varslende helsesøstermangelen og hvilke tiltak som er blitt gjort for å unngå krise. I 2016  fikk Alta kommune 1 million ekstra i frie midler fra regjeringen som skulle gå til ansettelse av to nye helsesøstre. 9. Mars 2016 sier rådmann Bjørn-Atle Hansen til Altaposten «Nei, vi var nødt til å bruke disse pengene til å dekke opp andre steder. Det er fullt av andre områder som trenger penger. Eksempelvis bistand, sier Bjørn-Atle Hansen, som sier at helsesøstertjenesten ble styrket året før med to stillinger». Nå 1 1/2 år senere er det altså dramatisk at småbarnsfamilier ikke får den oppfølgingen de har krav på. Jeg mener vi kan ikke akseptere fravikelse på dette området under noen omstendigheter. Det bør være uaktuelt for politikerne å akseptere at det går utover oppfølging og kontroller av nyfødte, og hjemmebesøk.

For å avslutte tordentalen synes det er positivt at det jobbes for sykepleierutdanning til Alta, noe kommunen kan dra fordeler av i et langsiktig perspektiv. I tillegg håper jeg kommunen tar grep og sørger for å finne gode løsninger på dette området nå, slik småbarnsfamilier får de tjenestene de har krav på, og at det blir attraktivt for studenter som meg å flytte hjem til Alta for å stifte familie etter endt utdannelse.

Hege Christin Bjørkmann

Student og medlem Alta Høyre