– Målet er et varmere samfunn med færre ensomme mennesker

– Ta kontakt dersom du vil være med å vurdere om en slik forening kan ha livets rett.

MOTIVERTE PERSONER: Bjørn Sturla Odden ønsker å samle motiverte personer.   Foto: Magne Kveseth

Meninger

Vi lever i et samfunn der mange mennesker har god økonomi og høy grad av materiell velstand, men vår samfunnsform og livsstil har likevel ført til mange ensomme mennesker i alle aldersgrupper. Tidsklemmen, TV, data spill og nettbasert aktivitet og underholdning fører stadig flere inn i ensomhet og økende sosial utrygghet.

Jakten på det gode liv burde være en selvfølge for de fleste mennesker.

Merkelig nok er det mange som tror at livskvalitet er ”skjebnebestemt” og at vi i liten grad kan påvirke vår livsbane og vår egen skjebne. Troen på at vi kan påvirke vår livssituasjon og livskvalitet vil åpne for spennende utfordringer og muligheter. Vår selvinnsikt vil øke og inspirere oss til handlinger og tiltak som kan gi oss, og våre nærmeste, et bedre liv.

Livet er utfordrende for de fleste av oss. Dersom vi deler våre erfaringer og” livskunst knep” blir det enklere å takle disse utfordringene. Vi bør alle tenke gjennom hva som er god livskvalitet for oss og lære oss de grunnleggende elementene som påvirker livskvalitet og livsglede..

Min intensjon er å samle en gruppe motiverte personer som ønsker å bidra til et varmere samfunn med bedre livskvalitet og færre ensomme mennesker.

Deltagerne i denne gruppen bør helst ha forskjellig bakgrunn, utdannelse, verdi syn og oppfatning av hva som er ”det gode liv”. Disse personene skal sammen vurdere om det er mulig å etablere en” livskunst forening”. Foreningen skal gjennom ide - dugnad og samordning av medlemmenes livserfaringer samle kunnskap og innspill som skal danne grunnlag for å utarbeide tiltak og aktiviteter som kan gi medlemmene en bedre livskvalitet.

Foreningen skal omfatte alle aldersgrupper og være uten religiøse eller politiske føringer.

Den skal samarbeide med andre etablerte aktører for økt livskvalitet og markedsføre og samordne og eventuelt videreutvikle tilbudene innenfor de forskjellige områder.

Mennesker har ulike evner, livserfaring, kulturverdier og forskjellige oppfatninger av hva som er det gode liv. Målsetninger, arbeidsform og temaer skal bestemmes av medlemmene og iverksettes av det styret som medlemmene velger. Foreningen skal samarbeide med, og markedsføre tiltak for utvikling av kulturelt og medmenneskelig samvær og bidra til et varmere samfunn med bedre livskvalitet og færre ensomme mennesker.

Ta kontakt dersom du vil være med å vurdere om en slik forening kan ha livets rett.

Bjørn Sturla Odden