– Alle skal kunne gå oss etter i sømmene

– Vi ønsker ikke en lukket organisasjon, skriver Eirik Palm.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef i Fefo.  Foto: Christopher Engås, Svalbardposten

Meninger

Inger Eline Eriksen Fjellgren (Árja) krever direktørens avgang etter behandlingen av konsesjonssøknaden til Nussir ASA i Repparfjord. Hun mener han har gått utover sine fullmakter. Har han egentlig det?

Jeg har ingen ambisjon om å endre Eriksen Fjellgrens standpunkt. Ei heller til et knippe andre som er synlige i samfunnsdebatten, og som har kommet med liknende uttalelser. Men for den øvrige offentligheten det er nødvendig å rydde litt. Kommunikasjon kan være vanskelig, men en historie er aldri svart/hvit.

Likt utgangspunkt for alle

Offentlighet og publikums mulighet til å se maktstrukturer i kortene er et viktig premiss for demokratiet. I FeFo er vi av den mening at vår legitimitet hviler på nettopp dette premisset: Du, som eier, skal til enhver tid ha muligheten til å gå oss etter i sømmene. Hvorfor? Fordi du skal kunne gjøre deg opp din egen mening, uavhengig av andres. Og fordi du skal ha samme mulighet som alle andre til å delta i den offentlige samtalen: Om FeFo, om hva vi gjør og om hva vi bør gjøre. En lukket organisasjon vil kun gi en engere krets denne muligheten. Det ønsker vi ikke, og jeg tror våre eiere – innbyggerne i Finnmark – er enige her.

FeFo er en enestående konstruksjon i Norge og i verden for øvrig. Det er en annerledes måte å organisere fellesskapet. Derfor mener vi det er ekstra viktig å legge til rette for at kunnskap om FeFo, det vi gjør og det vi skal gjøre kommer flest mulig til del.

Polemikk eller info?

Å fremstå som en transparent organisasjon er nedfelt i den overordnede kommunikasjonsstrategien som ble vedtatt i 2017. I handlingsplanen vi har laget på bakgrunn av en overordnet strategi, legger vi opp til å bli blant de aller beste på offentlighet.

Dette er enda viktigere i dag, med medievaner og en informasjonsetterspørsel noen knapt kunne forstille seg for et tiår siden, og hvor utviklingen akselererer.

Vi er på god vei, og noen smakebiter av arbeidet med å møte og informere våre eiere og andre interessenter aktivt har allerede kommet:

• Den første i den såkalte Nesseby-saken, der vi 16. februar gikk ut i offentlighet og informerte om vår vurdering etter dommen i utmarksdomstolen, og om direktørens innstilling til styret.  

• Den andre, 9. juni om frivillig vern av skog i Pasvik. Også her går vi ut og på et så tidlig tidspunkt som mulig, slik at alle berørte skal ha de beste mulighetene til å sette seg inn i problemstillingene knyttet til den konkrete saken.

• Det tredje i forkant av styremøtet 19. september, hvor Direktoratet for mineralforvaltning har bedt FeFo om å komme med høringssvar på Nussir ASAs søknad om driftskonsesjon for utvinning av kobber. Innstillingen er basert på lengre tids kunnskapsinnhenting, som har blitt vurdert og veid opp mot hverandre før konklusjonen.

Dette er ikke polemikk – pennekrig –  slik noen forsøker å få det til å fremstå. Men ordinær informasjon til offentligheten, med lenker til sakspapirer og bakgrunnsmateriale vi har brukt for å trekke våre slutninger. Den som leser dokumentene, vil se at direktøren – motsatt av kritikken – faktisk bare refererer til egen innstilling i pressemeldingene og i mediene. Dette er offentlig, og i tråd med strategien vår.

Åpenhet og legitimitet

FeFo jobber hver dag med å bli bedre i samhandlingen med omgivelsene og med kommunikasjonsarbeidet. En viktig erkjennelse fra Norut-rapporten om FeFo (januar 2015) var at de som hyppig samhandlet med FeFo, var de mest fornøyde. De minst fornøyde var de som sjelden eller aldri var i kontakt med FeFo. Det samme gjaldt kunnskap om FeFo: Jo mindre kunnskap, jo mer kritisk.

Dette var også årsaken til at FeFo har styrket kommunikasjonsarbeidet. Jeg har nevnt at et viktig mål her er å sikre at alle får lik tilgang til informasjon, lik mulighet til å ta standpunkt på egne premisser, og dermed lik mulighet til å delta i den offentlige samtalen. Også i forkant av avgjørelser. Dette tar vi på ramme alvor. Vi tror våre eiere ønsker åpenhet og aktiv informasjon, og vi tror det er forventet av publikum i 2017. Ikke minst ut fra erkjennelsen om at kunnskap er makt, og at mangel på innsikt gjør deg prisgitt andres fortolkning, vurdering og eventuelle agenda.

Et FeFo som ikke informerer åpent og legger til rette for at alle skal ha lik mulighet til å tilegne seg innsikt, taper omdømme og legitimitet. Så kan man godt være uenig, som ellers i samfunnsdebatten. Slik er demokratiet; tuftet på saklighet, gjensidig respekt og med stor takhøyde.

En virksomhet eller samfunnsaktør som unnlater å informere eller å svare, vil få problemer. Det har vi mange eksempler på gjennom årene.

Eirik Palm

Kommunikasjonssjef

Finnmarkseiendommen