– Slåss for altaområdet

– Flittig gjeng som går for reell handling.

PÅ FARTA: Postkortaksjonen har igjen vært på farta i maktens korridorer.  Foto: NTB Scanpix

Meninger

Ser i avisen at Ojala & co drar på ny infotur til Oslo. Veldig bra av en entusiastisk og flittig gjeng som ikke bare diskuterer; - men som i august gikk til virkelig reell handling med sin postkortaksjon.

Og takk for det. De er jo virkelig uoppslitelige! Siden da har de på en beundringsverdig og saklig måte jobbet direkte opp mot helseminister og stortingsrepresentanter i ulike politiske partier for gjennom samtaler å underbygge nødvendigheten av en mer sikker, rettferdig og effektiv fordeling av planlagte nye betydelige helseinvesteringer i vestfylket. De slåss for oss alle i Alta-området mot beslutterne i en hittil lite åpen styringsprosess som synes å ha gått over hodet på storparten av pasientgrunnlaget som skal betjenes.

Elementær svakhet er at Helse Nord - etter råd fra  beslutningstakere i lokalsykehuset i Hammerfest (les Finnmarkssykehuset) - nekter å skaffe seg en nødvendig og lovpålagt faglig og uhildet konsekvensutredning som beslutningsgrunnlag for investeringer på rundt 3 milliarder. Beslutningen er påheiet av Fire ordørere i fylket og varaordfører i Hammerfest. Det påstås å være ulovlig. Er det derfor Hammerfest-ordføreren sender sin vara foran seg?

Svakhetene i prosessen fremgår tydelig i notatet som dir. Vorland i Helse Nord la frem i foretakets siste styremøte. Blandt de få tall man finner der, ser vi at det er planlagt 90 sykesenger i H-fest. Kirklenes får nå greit nok 46 sykesenger (halvparten av antallet i Hammerfest) –  mens Alta med dobbelt så stort pasientgrunnlag som H-fest - aller nådigst skal tilstås 20 sykesenger. Kautokeino - som ligger aller lengst borte fra akuttsykehus - har kun to sykesenger –  og ingen nye i utsikt. Det utgjør tilsammen 136 sykesenger i Hammerfest og Kirkenes med befolkning på samlet 21.000 –  mot f.eks 22 sykesenger tilsammen i Alta og Kautokeino med befolkning på samlet 24.000. Dersom en felles hensiktsmessig og effektiv helsestruktur i fylket vårt er målet, fremstår dette som en uforståelig skjev fordeling og plassering av sykesenger rundt om i pasientgrunnlagene i den enkelte kommune.

Det hele  fremstår derfor som en klar forskjellsbehandling av helsetilbudet mellom de enkelte kommunene i fylket – i klar favør av Hammerfest.  Notatet blir dermed preget av at folk i H-fest er mere syke i enn i andre kommuner i fylket. Ja, hvor mange sykesenger er f.eks. Porsanger, Honningsvåg, Loppa og Vardø tilgodesett med? Og hvor mye må de da årlig betale til Hammerfest sykehus når det ikke er ledige sykesenger lokalt - og pasienter blir liggende i H-fest «på vent»  for å komme seg til lokale sykesenger - fordi der er det som regel fullt? Har Vorland og hans beslutningstakere regnet på hva misforholdet vil koste kommunene rundt Hammerfest  og hva Hammerfest tilsvarende vil tjene på bekostning av nabokommuner med utilstrekkelig antall sykesenger?

Det finnes derfor høyst merkverdig at der i prosessen og nevnte notat mangler vurderinger av samsvar mellom plassering av sykesenger i den enkelte kommune som viktige elementer i en helhetlig, nødvendig og sammenhengende  helsestruktur. I stedet preges notatet av en gjennomgående rød trå med mest vekt på å fremme næringsinteresser for Hammerfest by alene og samling av flest mulig helsearbeidsplasser i Hammerfest. Dermed oppfattes både prosessen og notatet som klare partsinnlegg for Hammerfest by –  i stedet for at det primære burde være først å få til en faglig, nøytral og fullstendig konsekvensutredning som lovbestremt og kvalitetssikret beslutningsgrunnlag –  før et så betydelig offentlig vedtak fattes.

Dermed ønsker jeg postkortgjengen fortsatt lykke til på sin nye tur og prat med stortingsfolk i Oslo!

Svein Aasegg