– Arbeidsplasser til Oslo?

– Formålet er omtrent det motsatte av hva myndighetene sier.

REAGERER: Odd Handegård mener de smarte strømmplerne har betenkelige sider.  Foto: Gert Skriver - Wikimedia Commons / Privat

Meninger

Nye «smarte» strømmålerne installeres nå i alle norske hus og hytter. Formålet er omtrent det motsatte av hva myndighetene sier. Målerne skal ikke gi norske strømkunder noen markerte fordeler selv om en tidligere statsråd i sin tid hevdet at de «smarte» målerne ville bli «en vidunderkur mot høye strømregninger».

I realiteten skal målerne bidra til reguleringen av det norske strømnettet når minst halvparten av vår vannkraft skal eksporteres til EU (om 2-4 år) og norske husstander i stedet skal basere seg på ustabil vindkraft fra EU og Norge, og fra mye importert fossil «elektrisitet» fra EU. Alt dette, inkl. de nye eksportkablene som planlegges, er en ganske freidig integrering av norsk vannkraft i EUs energiforvaltning – og det gjør ikke saken bedre at det er de norske husstandene som via økt nettleie og økt strømpris skal betale dyrt for dette «framskrittet». Det er vanskelig å forstå at «venstresidas» partier har kjøpt denne bløffen.

Men de nye «smarte» strømmålerne har også andre betenkelige sider. Offisielt skal den «digitaliseringen» som innføres, være ledd i en effektivisering av kraftforvaltningen. Men det som vil skje, er at mange av de arbeidsoppgavene som i dag er knyttet til den lokale kraftforvaltning, vil forsvinne fra alle regionale kraftselskap, og overføres til en sentral bedrift (med det foreløpige navnet «Elhub») som skal ligge i Oslo, altså det stedet i Norge som ligger på bunnen når det gjelder produksjon av fornybar energi. Det er snakk om minst 40 arbeidsplasser pluss ringvirkninger i det omliggende arbeidsliv.


Uansett hva man måtte mene om innføringen av «smarte» strømmålere, burde partiene på Stortinget i alle fall kunne bli enige om én ting: «Elhub» bør ikke ligge i Oslo. Mange andre kandidater kan være aktuelle, f.eks. Bodø eller Mo i Rana (i Norges største kraftfylke), i en av byene på Vestlandet eller Sørlandet som har mistet arbeidsplasser etter krisen i oljebransjen osv. – eller kanskje i Odda, som har god plass etter at Smelteverket forsvant?