Det er ingen skam å snu i tide

– Håp om reversering.

STORE AVSTANDER: Fagforbundet i Finnmark vil reversere vedtaket om sammenslåing av Troms og Finnmark.  Foto: Illustrasjon

Meninger

I juni sikret Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig folkeparti flertall for kommune- og regionreformen på Stortinget. Det betyr at det fra 2020 vil være 354 kommuner og 11 fylker.

Nytt storting med nye representanter gir håp om reversering av dette vedtaket.  Vedtakene står kun til nye vedtak fattes.  KrF har i ettertid av vedtaket i stortinget antydet at de ønsker å snu i denne saken, og profilerte dette i valgkampen.

I tillegg til tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms, ble det vedtatt en tvangssammenslåing av fylkene Østfold, Akershus og Buskerud til region Viken. 

Fagforbundet Finnmark forventer at Finnmarksbenken forholder seg lojal til fylkestingets vedtak om å bestå som eget fylke og at vedtaket om tvangssammenslåing av Finnmark og Troms blir reversert.

Fagforbundet vil be våre stortingsrepresentanter fra Finnmark om å støtte følgende sak som kommer til å bli fremmet for stortinget av Martin Kolberg: «– Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om at den vedtatte tvangssammenslåingen av fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud til én region oppheves, og at de tre fylkeskommunene består som i dag.»

Vi ber samtidig Finnmarksbenken om å fremme likelydende forslag for å reversere tvangssammenslåingen av Finnmark og Troms.

Representantskapet i

Fagforbundet Finnmark