– Hvorfor forteller Trine Noodt slike røverhistorier?

– Sennalandet har vært stengt 6 ganger, til sammen 15 timer, i vinter.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Vidar Kristensen

Meninger

Trine Nodt har i en artikkel tatt til ordet for at fakta mangler i de avgjørelser som er gjort i sykehussaken. Det skal jeg være enig med henne i. Noen fakta mangler, men hennes fakta retter ikke på noen måte opp i feilene.

I den sammenheng vil jeg rette litt på hennes påstander om forskjellige forhold som hun legger vekt på i den sammenheng.

Først stenging av Sennalandet.


– Vi trenger politikere med ryggrad, som tør å kjempe for det som er rett

– De serverer det komplette svada av et innlegg!

Denne veien ble stengt 6 ganger i tiden januar-april, tilsammen 15 timer. Før dette, ingen stenging. Hun forteller om 100 stenginger i løpet av vinteren. 2017 har jeg ikke eksakt tall for året, siden det ikke er slutt, men fra januar 2017 - april samme år, var Sennalandet stengt 6 ganger, til sammen 15 timer, altså under en halv time hver gang. Den vinteren de seneste år, hvor vi har hatt et betydelig antall stenginger, var i 2013, da var Sennalandet stengt hele 11 ganger i løpet av vinteren, alt på grunn av uvær. At noen også omtaler Sennalandet som en kronglete krøttersti, er litt underlig. Entreprenører fra Alta har utbedret strekningen til å bli en av de beste i fylket, og hvis det fortsatt er "en kronglete krøttersti" så har de fått utbetalt mange titalls millioner for mye for jobben de da ikke har gjort. Men, jeg synes veientreprenørene fra Alta har gjort en flott jobb, både over Sennalandet og i Repparfjord, hvor veistandarden er av det beste i fylket nå, selv om litt gjenstår.

Så når man påstår 100 stenginger i året, er man så langt fra sannheten man kan komme. Hvorfor forteller hun slike røverhistorier?

Det betyr, at hvis dette var årsaken til at 5-7000 personer demonstrerte (i flg politiet) Trine sier 10.000, så gjorde de dette på grunn av uriktige opplysninger som blant annet hun har vært svært delaktig i å spre, selv om hun nok viste, eller burde vite bedre.

Så snakker vi om reisetid over fjellet med ambulanse til sykehuset.

Der forteller både hun og andre før denne artikkelen, at dette tar omkring 3 timer. Det er feil, avstanden er 140 km, og dette kjører en ambulanse lettvint på under 2 timer. Altså enda en faktisk feil som er rettet opp.

Hun påstår også at det ikke er noen byer med over 20.000 innbyggere som har så dårlig helsetilbud som i Alta.

Enda en faktisk feil som har sneket seg inn.  Alta har 14.737 innbyggere i byen i flg statistisk sentralbyrå. Hun påstår også at 25.000 innbyggere i kommunen står uten nærhet til akutthjelp, også det er å ta godt i siden befolkningen i kommunen i følge SSB, er 20.446 innbyggere.

Andre har i samme sak, når vi snakker om reisetid mellom byene, argumentert med at ansatte ved Hammerfest sykehus ikke behøver å flytte til Alta, men pendle. Det går sikkert, men når argumentasjonen fra Altapolitikere, om ikke bare fra Trine, sier de kan ta hurtigbåten som tar litt over en time, blir det hele litt snodig. Dagens hurtigbåt mellom byene, er den raskeste i flåten til Boreal, og kan gjøre over 30 knop. Den farten er bare mulig i godt vær. Den blir nesten ikke benyttet i dag, og belegget er på omkring 10%. Den behøver 1 time og 50 minutter fra kai til kai, og i tillegg ville man være nødt til å ha transport mellom hjem og båt, og mellom båt og sykehus. Betydelig mer enn "litt over en time", men ikke på langt nær en overdrivelse i klasse med tre timer med ambulanse, eller over 20.000 innbyggere i Alta by.

Når man så benytter overskriften "Å snu velgerne ryggen" blir det litt feil, hun har nå ikke så mange velgere bak seg som ser hennes rygg, men man kan trygt benytte uttrykket "Å snu sannheten ryggen" om hennes og andres argumentasjonsrekke i saken.

Hun snakker også ned ambulansefly tjenesten i Alta.  Hvis den faktisk har så liten betydning som hun insinuerer, burde kanskje flyene flyttes til Tromsø? Da står de sentralt for hele Nord Norge, som hun benytter som argumentasjon, og ikke som førstehånds   for Alta kommune. Flyene er fullverdig ambulanse, og er i Tromsø på svært kort tid, Flyavstanden er 93,6 nautiske mil, og med 300 knops cruise speed, rekker den Tromsø på under 20 minutter, og er en svært viktig del av akuttberedskapen i Finnmark fylke. Men, som sagt, hvis det faktisk er slik som hun sier, at disse har liten og ingen betydning som beredskap i Alta, bør de flyttes til et sted hvor man får mer nytte av dem. Forresten, det er vel to fly som er stasjonert i Alta med mindre noen andre enn Trine lyver?  Jeg takker Trine Noodt for denne muligheten til å bidra med noen faktaopplysninger som hun klager over mangler i debatt og vedtak i Stortinget, et organ hun ikke fikk plass i ved siste valg.

Ole Martin Rønning

Høyrepolitiker i Hammerfest