– De er redde for å miste arbeidsplasser. Vi er redde for å miste livet!

Johan Vasara og Monica Nielsen. 

Meninger

Alta og Kautokeinos befolkning har registrert et opprop fra 5 ordførere i Finnmark, på trykk i Dagbladet 25. september. Kravet om et forsvarlig helsetilbud til befolkningen i våre kommuner godtas ikke av 4 ordførere og en vara-ordfører i Finnmark. De er redde for å miste arbeidsplasser. Vi er redde for å miste livet.

Alta er Finnmarks største by med over 20.000 innbyggere, i tillegg kommer ca. 5.000 store og små som bor i nabokommunene, i august gikk 8.000 av oss i demonstrasjonstog med krav om eget sykehus i Alta. 


– Rikspolitikerne lot seg bruke

– Måten enkelte rikspolitikere lot seg bruke under valgkampen av aksjonister i Alta har interesse utover Finnmarks grenser.

Dette sterke signalet til sentrale politikere fra en region med store avstander og et klima som utfordrer våre reiser til sykehus kan ikke overses.

Helsetilbud er for mange av oss den viktigste saken og gir ofte heftig diskusjoner, naturlig nok vi er alle opptatt av våre nærmestes ve og vel.

Helsetilbudet er like viktig for alle uansett hvor man bor. For de av oss som har opp til 300 km til nærmeste sykehus og flere fjelloverganger er vår kamp for akutt og fødetilbud et legitimt krav. (Alta: 150 km, Kautokeino: 300km).


Vi registrerer at ordførere som bor 500 kilometer unna mener å ha fasiten på hvordan vårt helsetilbudet skal være. Det ansees i utgangspunktet ufint for utenforstående kommuner å ta standpunkt i betente saker hos andre kommuner, dimensjonene i denne saken blir det samme som at de som bor i Trondheim skal diktere hvordan helsetilbudet for Oslos befolkning skal være.


Vi vil i dette tilsvaret forklare Alta og Kautokeino syn i saken.

Dette er vår virkelighet, og det ber vi om respekt for.


En påstand som går igjen er at helsetilbudet  i Finnmark "allerede er grundige utredet". Dette stemmer ikke. Det eneste som finnes er en rapport laget av Oslo Economics, bestilt av Alta kommune og med krystallklare konklusjoner som ikke anerkjennes av de 5 ordførerne.  I rapporten dokumenteres det at helsetilbudet i Vest Finnmark overhode ikke er tilfredsstillende og at det mangelfulle helsetilbudet kan gå på bekostning av liv og helse.


– Har demokratiet utspilt sin rolle?

– Skal bare kjøttvekta telle, trenger vi ikke politikere når beslutninger skal tas.

Dette kan ikke føles greit for de folkevalgte på stortinget som stemte for dagnes sykehusstruktur med 2-3 milliarders investeringer uten en forutgående utredning og uten faglige begrunnelser.

Fakta er: I Alta har vi nærmere 300 gravide, Kautokeino har opp mot 50 barnefødsler i året. Av disse mødrene får nærmere 90 føde i Alta. Resten blir sendt til Hammefest. Dette er langt flere enn det fødes til sammen i hele øst- Finnmark.

Resultatet er at hundrevis av fødende kvinner sendes over en av landets hardeste fjelloverganger, et fjell som i vinter var stengt over 100 ganger på grunn av uvær.


– Vil Aina ha fakta burde hun argumentere for en utredning

– Å påstå debatten er basert på «følelser» er mildt sagt provoserende, da deres eget innlegg i stor grad var basert på følelsesmessig agitasjon løftet opp til riksnivå.

Mange av våre fødende har store deler av fødselsarbeidet stroppet fast på en båre, ventende på at uværet skal gi seg og kollona kan kjøre over fjellet mens ambulansepersonell og jordmor gjør sitt beste for kvinnene.

Fakta er at Sogn og Fjordane og Finnmark er de fylkene som har flest fødsler utenfor sykehus/fødestue.  Så nei; Vi har det ikke bedre enn de fleste.


I innlegget pekes det på hvor flott det skal bli. Ja det blir flott - med de tilbud som med ambulerende virksomhet kan utføres i Alta. Dette vil imidlertid kun være planlagte tjenester. Når det gjelder akutt tilbud er det ikke tilfredstillende.

Et eksempel er de som får slag eller hjerteinfarkt, for dem er veien fortsatt for lang. Særlig for pasientene i Kautokeino, 4-5 timer og 2 værharde fjelloverganger unna Hammerfest, vil det være fånyttes uansett hvor flotte tjenestene måtte være i enden av ferden.

Alta er heldig som har base for to ambulansefly, vi er takknemlig for det. Utfordringen er at disse flyene opererer i både Nordland, Troms og Finnmark. (Tilsvarende strekningen Oslo-Paris.) Ambullansflyene er ikke til bare for oss, og det fører til at vi ofte er uten tilgjengelig fly. For Kautokeinos vedkommende, som ikke kan ta ned ambullansefly, skjer det jevnlig at kommunen må få bistand fra finske ambulansehelikopter med transport til sykehus i Finland. Vær og manglende infrastruktur gjør at en Finnmarks kommune må ty til helsevesenet i et annet land, er det slik vi skal ha det?


Vi har jobbet for at fremtidige helse investeringer i vår region må utredes før milliardinvesteringer gjøres og vi gir oss aldri.

Vi mener også at den nye situasjonen vi har fått med sammenslåingen av Troms og Finnmark bidrar til at kommuner som Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen snart vil være en mer integrert del av vår region og at dette også må vektlegges i fremtidig sykehusstruktur.

Det hadde vært en fordel om politikerne i nord Troms og Finnmark sto sammen i kampen for mer penger til helse i nord som ville gitt bedre helsetjenester til innbyggerne i hele region. Vår kamp er ikke å flytte sykehuset fra Hammerfest, vår helsekamp er å få på plass akutt og fødetilbud til våre innbyggerne. Der mer av helsekronene brukes på helsetjenester og ikke på transport av syke, skadde og fødende,  en forsvarlig fordeling av helsekroner til det beste for alle.

Vi ber ikke om himmelen. Vi ber bare om å få et godt helsetilbud til våre innbyggere.

Monica Nielsen og Johan Vasara

Ordførere i Alta og Kautokeino kommune