– Vil Aina ha fakta burde hun argumentere for en utredning

– Å påstå debatten er basert på «følelser» er mildt sagt provoserende, da deres eget innlegg i stor grad var basert på følelsesmessig agitasjon løftet opp til riksnivå.

Claus Jørstad gir Aina Borch de faktaene hun etterlyser.  Foto: Arkiv

Meninger

Aina Borch etterlyser «fakta» i sitt motinnlegg etter flere nedsablinger av det felles leserinnlegget hun og flere ordførere stod bak.

Ja hvis hun ønsket fakta, burde hun være den første som skulle argumentert FOR en utredning. Til tross for det stiller hun seg ikke bak en faktabasert utredning av sykehusstrukturen i Finnmark.

Vel, hun ønsker en faktabasert debatt, og ikke «på følelser». Det skal hun få.

– Har demokratiet utspilt sin rolle?

– Skal bare kjøttvekta telle, trenger vi ikke politikere når beslutninger skal tas.


Fakta: Kun en skikkelig utredning om sykehusstruktur vil bringe fakta på bordet om en hensiktsmessig, økonomisk forsvarlig, faglig styrket og fremtidsrettet sykehusstruktur. Det sier du nei til.

Fakta: Alta har 1/3 av fylkets innbyggere, og har to timer til akutt og føde. Det er et fakta du ikke kommer utenom.

Fakta: Alta er fylkets største kommune, og eneste kommune i Norge av en slik størrelse som er uten sykehus og med såpass lang vei til nærmeste sykehus.

Fakta: Altas mødre står for 1/3 av fylkets fødsler og halvparten av fødslene på Hammerfest Sykehus. Samtidig er det nok av rapporter som slår fast at å sende fødende 2 timer i ambulanse medfører en økt risiko og ekstra belastning.

Fakta: Veien over Sennalandet er ofte stengt, og blir ofte stengt plutselig. Det er dyrebare minutter, ja sågar timer, når ambulansen plutselig må snu fordi været gjør at veien plutselig stenges, og må returnere for å frakte pasienter med ambulansefly.

Fakta: Det er fordyrende for Helse-Norge å sende 20.000 innbyggere til Hammerfest i stedet for 10.000 motsatt vei.

Fakta: 50% av Ambulansefly-transporten skjer fra Alta. Det er innlysende at det er fordyrende.

Fakta: Sykehusstrukturen i Finnmark ble lagt for 50 år siden. Da var Alta halvparten av Hammerfests størrelse, og en selvfølgelig fornuft lå i å etablere sykehuset i Hammerfest. I dag er Alta dobbelt så stor. Da har man ikke en «faktabasert debatt» når man velger å opprettholde strukturen på helt andre argumenter enn «fakta», det er å tviholde på sedvaner.

Alle disse fakta velger Borch og de andre glatt å se bort fra. I stedet velger Borch i sitt oppfølgingsinnlegg å påstå debatten (fra andres side) er basert på «følelser». Dette er utsagn som mildt sagt provoserer, da deres eget innlegg i stor grad var basert på følelsesmessig agitasjon løftet opp til riksnivå.

For «fakta» som de brukte i sin argumentasjon, var følelsesagitasjonen om «Alta tar alt» godt synlig mellom linjene når de dro inn NRK.

Følelsesagitasjonen godt synlig når de skjøv foran seg de barna som ropte «Vi vil til sykehus, men ikke i Hammerfest». Dette er skammelig lavmål, Aina Borch. Dere leet ikke et øye når barn så vidt i skolealder stod med plakater med «arme hestkuka» da Sandberg besøkte Vardø. I ditt innlegg gjør du et heller patetisk forsøk på å snu angrepene vekk fra å omhandle innbyggerne til å omhandle «politikernes rolle» - du angrep SMÅ BARN . I tillegg var det rundt 8-10.000 som gikk i tog, som du også angriper ved å mene at rikspolitikere har latt seg «forlede».

Dere velger en følelsesmessig agitasjon når dere drar inn ansatte som føler utrygghet pga sine arbeidsplasser… Men Altas innbyggeres utrygghetsfølelse av avstand og transport ved akutt og fødsel bryr dere ikke om?

Det er heller ikke «faktabasert» å sette opp argumentasjon om at «det bor flere i Finnmark enn i Alta», dette er også en hersketeknikk for å marginalisere Altas innbyggere. 2/3 av fylket har to sykehus, mens 1/3 har IKKE. Med din «logikk» betyr det rett og slett at det er rimelig at 1/3 av fylket også skulle hatt sykehus.

Det dere skjøv foran dere av «fakta», var at utredningene er gjort, og alle faglige begrunnelser viser fakta. Igjen lefler du selektivt med fakta, for Helse Nord har ALDRI gjort en utredning på hverken lokasjon Alta/Hammerfest på det nye sykehuset, eller gjort en utredning på om å bygge nytt sykehus i Alta. Helse Nord har heller aldri gjort en utredning på konsekvensene av å etablere akutt- og fødetilbud i Alta.

Til slutt sier du at vi trenger politikere med ryggrad… Ja, den finner du i stor grad i Alta, fordi vi har kjempet og kjempet i årevis for forbedret helsetilbud for innbyggerne – ikke bare for Alta, men hele vestfylket OG fylket.

For Altas del har vi i årevis vært nødt til å sloss for å få på plass tilbudene, det er fint lite Helse Finnmark selv har kommet med. Eksempelvis kan jeg nevne at både dialyse og dagens røntgen ble finansiert gjennom kronerulling, og Altamodellen ble kjempet frem nettopp pga mangelen av sykehus.

Dersom du er interessert i en faktabasert debatt, er du når som helst velkommen til Alta for å få litt bedre innsikt. Dersom du er så spesielt opptatt av en faktabasert debatt, ja da burde du vel heller ikke frykte en utredning av sykehusstrukturen?


Claus Jørstad

Alta FrP