– Dette er i realiteten en gjenåpning av debatten om hvor sykehuset skal ligge

– Wasskog og Strifeldt synes også å stå på perrongen. Beklager; toget er gått.

Reidar Johansen, Hammerfest SV.  Foto: Arne Hauge

Meninger

Herrene Wasskog og Strifeldt reagerer sterkt mot 5 av Finnmarksordførere artikkel som omhandler den mye omtalte sykehusdebatten i Vestfinnmark.

Hvorvidt rikspolitikere lar seg bruke, eller at folkeaksjonen lar seg bruke, for å skaffe stemmer i en valgkamp eller at det bare er normal valgkamp er uklart.

Det som er det springende punkt er den gjentatte påstand om behovet for en ny og uavhengig utredning om at en vil ha to sykehus i vestfylket. I realiteten en forkledd gjenåpning av debatten om hvor sykehuset i Vest Finnmark skal ligge.

Samtidig som Wasskog og Strifeldt angriper et utbyggingsprosjekt som innen relativt kort tid skal igangsettes i Hammerfest, gjøres tomta til Nærsykehuset i Alta klar. Bak Wasskog og Strifeldt arbeider entreprenørene for fullt for å klargjøre et flott prosjekt i regi av Finnmarkssykehuset. I Kirkenes star et nesten innflyttingsklart spillenytt sykehus og tomtevalget for nye Hammerfest sykehus blir gjort i disse dager. Alle disse prosjektene er gjennomført, gjennomføres og vil bli gjennomført på grunnlag av grundige faglige utredninger i regi av Finnmarkssykehuset og Helse Nord etter oppdrag fra ulike statsråder. Utredningene er gjort. De er offentlige og de kan leses. At Folkeaksjonen, Wasskog og Strifeldt ikke er enige i konklusjonene av dette arbeidet får være deres sak. Og det er en ærlig sak.

Vi vet alle at det både i Kirkenes, i Hammerfest, i Alta og i Karasjok har vært spilt inn mange kritiske merknader fra fagfolk. Men disse merknadene er enten tatt til følge eller avvist. Slik er de faglige og demokratiske prosessene. At Folkeaksjonen sammen med deres ledere og allierte i siste runde klarer å mobilisere så sterkt er jo et demokratisk sunnhetstegn, men toget synes å være forlatt perrongen. Wasskog og Strifeldt synes også å stå på perrongen. Beklager; toget er gått.

Så til oppfatninga om at det ikke er snakk om å flytte sykehuset fra Hammerfest. Det skal bygges opp et nytt sykehus med fullverdig fødeavdeling og nødvendige akuttfunksjoner i Alta. Et tredje sykehus i Alta. Det er mulig at ikke har observert det; men samtlige helseinstitusjoner i dette landet skriker etter fagfolk. Vi «importerer» fagfolk over en lav sko i hele landet. I tillegg er det gjort og gjøres  en prisverdig, sterk lokal rekruttering – også i Hammerfest. Hammerfest sykehus er nå base for deler av medisinerutdanninga i Tromsø. Dette hadde ikke skjedd uten at det ligger tunge kvalitetsvurderinger til grunn.  Det å bygge et tredje sykehus i Finnmark vil om man vil eller ikke, føre til at både Kirkenes og Hammerfest sykehus vil måtte «dele» på de ressursene som måtte rekrutteres inn.

Vi registrerer at UNN ikke har «plass» til pasienter fra Finnmark utover akutte situasjoner og at utbyggingsviljen i Tromsø er stor. Det er mulig at Folkeaksjonen og dets medspillere oppnår å styrke Tromsø, og svekke den totale kompetansen innen dette området i Finnmark. For oss i Finnmark må jo det viktigste være å styrke helsekompetansen i vårt fylke og det betyr ved Kirkenes og Hammerfest sykehus, Nærsykehuset i Alta og Samisk Helsepark. Alt anna vil jo være bakstreversk og lite framtidsretta dersom en tenker hele Finnmark og ikke bare enkeltkommuner.

Kampen om Odda var en kamp for å bevare en struktur, ikke for å endre den slik Wasskog og Strifeldt prøver på. For øvrig vil Nærsykehuset på nesten alle områder få et langt bedre tilbud enn det Odda sykehus i dag har.

Så til geografi, klima og samferdsel.  Som gammel øyværing så tror jeg har hørt historier om ambulansetransporter som langt overgår de fortellingene som eksisterer om det forhatte Sennalandet. Men jeg vil ikke bygge vår helsepolitikk og institusjoner på grunnlag av slike fortellinger. Og med all respekt; vårt fylke er utfordrende – for alle, i mange situasjoner, uansett hvor du bor. Også der de sterkeste helseinstitusjonene ligger. Vi er i samme båt. For kyst-Finnmark og for våre store havområder, så er ofte båt eneste reelle alternativ. Helikopter kan være og er et godt alternativ i kritiske situasjoner. Men også da er nærheten viktig. Og kystklima har en fordel for helikoptrene; nemlig mindre fare for ising.  Kilometer i ambulanse er like lange uansett hvilken vei du kjører og uansett om den foregår med båt, bil, fly eller helikopter.

Reidar Johansen

Hammerfest SV