– Ingen sammenslåing uten folkeavstemming

– Jeg skal love at jeg på Stortinget blir mikrofonstativ for finnmarkingene.

VIL PARKERE REFORMEN: Nyvalgt stortingsrepresentant Geir Iversen krever folkeavstemming.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Senterpartiet har merket seg at Høyres vararepresentant til Stortinget Marianne Haukland mener at folkeavstemming om fortsatt selvstyre for Finnmark er en dårlig idé. (Finnmarken 18. september).  Hun mener at siden «reformen vedtatt gjennom den demokratiske styringsformen vi har i landet –  valg til stortinget», ja så avgjør dette spørsmålet. Dette er en grov overforenkling. Kan Haukland fortelle leserne sammenhengen mellom fylkessammenslåing og avstemningsresultat?

Mener virkelig Haukland at en stemme for Erna Solberg som statsminister (som jo var hovedproblemstillingen ved valget) også skal kunne tolkes som en stemme for at Finnmark skal opphøre som eget fylke?

Har ikke Haukland sett meningsmålingene som viser at det kun var 9 % som støtter forslaget om å lage en region av Nordland, Troms og Finnmark og kun 6 % støtter en sammenslåing av Troms og Finnmark (NRK 6. desember 2016). Samtidig bør Haukland vite at den blå-blå regjeringen fikk over 32 % i oppslutning i valget i Finnmark og litt under 29 prosent i Troms?

Dette kan jo ikke bety annet enn at det var ca. 5 ganger så mange som stemte på Høyre- og FrP enn de som ønsket seg at Finnmark skal innlemmes i Troms fylke. Nå vil altså Haukland frata velgere som foretrakk Erna framfor Jonas mulighetene for å si sin mening om fusjonsplanene.

Senterpartiet er «nær folket» og vi tar kraftig avstand fra Høyres klare vilje til ikke å lytte til folkemeningen.  Senterpartiet vil dette annerledes. Dette vet folk jf. partiprogrammet vårt: «Senterpartiet er motstander av den pågående kommune- og regionreformen og mener de fører til sentralisering og svekket folkestyre. Vi mener at eventuelle kommune- og fylkessammenslåinger skal være frivillige og at oppslutningen om dem skal være avklart i lokale folkeavstemminger (langtidsprogrammet 2017-2021 s. 16).

Jeg skal love at jeg på Stortinget blir mikrofonstativ for finnmarkingene og at jeg vil kreve at ingen regjering skal kunne gå videre i disse fusjonsplaner før folket har fått uttale seg i en folkeavstemning.

Geir Adelsten Iversen

Stortingsrepresentant

Finnmark Sp