– Hun burde faktisk ha diplom

–Vi må tørre å si ifra når vi opplever, ser eller hører noe som ikke er greit.

TØFF: Thea Heltne Kjelstad skrev en mye omtalt kronikk om hvordan hun opplevde å bli seksuelt trakassert av sine intervjuobjekter da hun hadde sommerjobb som journalist i Altaposten.  Foto: Privat

Nann Jovold-Evenmo.  Foto: Privat

Meninger

Jeg vil berømme 17 år gamle Thea Heltne Kjelstad for at hun turte si ifra om det hun har opplevd. Jenta burde faktisk ha diplom for å være tøff, tørre å si ifra, og stå på sitt.

Veldig mange i dagens arbeidsliv tør ikke si ifra om dette, både fordi vernet rundt varsler er for dårlig, og det i de fleste tilfellene er varsler som ender opp med å slutte. Men også fordi vi tror vi må «tåle» denne typen krenkelser for å ha jobb, venner, og et liv.

I dagens samfunn blir flere og flere utsatt for dette, enten det er fra kolleger, medstudenter, ledere, kunder osv. Mange tenker at dette er greit, og noe de kan komme unna med.

Som ung, er det nok også en høyere terskel for å si i fra, fordi man ikke helt stoler på egen dømmekraft, eller at man ikke vil lage bråk. Derfor ender mange av disse episodene med å aldri bli fortalt.

En annen ting som er veldig vanlig i det norske samfunn er «slutshaming», hvor man går ut mot den som er offer og anklager denne for å ha fabrikkert historien, og i voldtektssaker er det som ofte offeret som utsettes for nedsettende kommentarer og rykter. Da sier det seg selv at terskelen for å si ifra er vesentlig høyere.

Selv er jeg mektig lei av inkompetente ledere som stikker hodet i sanden når de får slike saker på bordet, som tviholder på dette mantra om at «Vi har ikke slike episoder på jobben vår», mens man har en enorm turnover, mange sykemeldinger, og en ukultur hvor alle knuller alle og de som ikke er med må lide.

Hva er seksuell trakassering?

Seksuell trakassering er uønsket seksuell atferd rettet mot en person eller en gruppe mennesker.

VI har tre hovedformer for seksuell trakassering: Verbal, Non-verbal og fysisk. I tillegg kommer Hverdagstrakassering og Psykisk trakassering.

Verbal Seksuell Trakassering:

 • Nedsettende kommentarer. Ofte som Mannshore, hore, slut, ludder, bitch og mannsludder.
 • Kommentarer relatert til seksuelle preferanser, hentydninger, manglende ønsker om seksuell kontakt mm.
 • Kommentarer om kropp, utseendet, og hinting eller krav om seksuelle handlinger.
 • I tillegg kommer det her henvisninger som «femininiserer» eller til legning i negative ordelag.

Non-Verbal Seksuell Trakassering:

 • Seksuelt ladet stirring.
 • Indirekte former for ryktespredning.
 • Publiserer seksuelle eller nakenbilder av noen i sosiale medier, mobil, mail mm.
 • Sende bilder eller mailer med seksuelt innhold
 • Non-verbal er også uønsket seksuell tilnærming

Fysisk Seksuell Trakassering:

 • Klåing
 • Krafsing
 • Tafsing
 • Generell krenking av kroppslige grenser

Så over til det vi alle gjør eller har drevet med, både bevisst og ubevisst:

Hverdagstrakasseringen!

Hvor mange ganger har ikke du postet et bilde av en naken, muskuløs mann i pornopositur på facebooken til en venninne eller kompis, med «gratulerer med dagen» eller «fordi du fortjener det»? Det vil faktisk gå på dette med hverdagstrakassering, for det finnes noen som blir støtt av dette. Det finnes de som blir såret. Kanskje mannen til venninnen din som har nådd 50 års krisen, har pondus etter litt for mye pils, og inaktiv etter en skade på bedriftens innebandylag, har lagt på seg og overhodet IKKE ser ut som modellen på bildet som venninna di mener « du fortjener». Dette er en form for indirekte seksuell trakassering.

Andre ting som foregår daglig som er en del av hverdagsdiskrimineringen er:

Ofte ansees dette som erting, tøys og fleip. Seksuelt ladet gestikulering, berøring, ord, kallenavn mm som ofte er maskert som tøys.

Henvisning til kropp og utseende på en «seksuell måte». Det kan også sees på som en flørt utenfra, selv om den som blir utsatt for dette føler at dette er et overtramp.

Hva sier loven?

Dette med seksuelle krenkelser omfavnes i Likestillings og diskrimineringslovens § 8.

Forbud mot trakassering - Trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering er forbudt.  Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.

Loven har også presisert at gjengjeldelse er ulovlig, så vel som å instruere noen til å diskriminere, trakassere osv. Og til sist sier loven at det er ulovlig å medvirke til trakassering. Dette finner du i diskrimineringslovens §§9, 10 og 11.

Bekymringsverdig stigmatisering av menn

Det som bekymrer meg med at vi nå ser på dette med seksuell trakassering, og alle støttemeldingene som Thea har fått er at det stigmatiserer mannen som en seksualforbryter, mannsgris, eller at det går på kulturelle kommentarer som «utlendinger, kultur, «innvandrer» etc.

Vi må ikke glemme at i Nord-Norge har vi nettopp hatt to store saker om seksuell trakassering/overgrep både i de samiske samfunnet, men også Tysfjord. Begge stedene har befolkningen rundt vært vel vitende om at dette skjer, men ingen har grepet inn fordi det er så innarbeid i kulturen og samfunnet rundt at man stilltiende har funnet seg i dette. Makt står i begge tilfeller sentralt, og kan ansees som en maskulin dominans som Jonsson påpeker i forskningsartikkelen «Man hör aldrig om killar som blir sexuellt trakasserade» fra Universitetet i Stockholm.

Det at man i media går ut og sier at menn må slutte å påpeke at alle ikke er like, og stå opp MOT denne typen overgrep, blir for meg en tydeliggjøring av liten eller ingen kompetanse på tematikken dette bringer til overflaten; seksuell trakassering handler om makt, det handler ikke om kjønn.

Og jeg undrer meg hvem og hva de skal stå opp mot?

Først og fremst handler ikke dette om hvem som er født med utovertiss eller ikke. Dette handler om holdninger og makt!

De som ikke sitter i en maktposisjon, vil ha problemer med å si ifra uansett hvem det måtte gjelde. Det andre er at når vi snakker om holdninger, så er den generelle holdningen i dagens samfunn at vi skal tåle slikt, og vi skal ikke involvere oss i ting som ikke direkte berører oss selv. Ergo er dette med å stå opp mot både snakk om å stå opp mot de underliggende holdningene vi alle har, men også opp mot maktpersoner som vi er avhengige av for å ha en inntekt, levebrød, eller i verstefall; ha et liv sammen med.

I min research hadde jeg en fin samtale med en mann på over 60 år. Han var direktør i et mellomstort selskap Hadde god utdannelse, vært med fra tidenes morgen, og var nå rett og slett mentalt ødelagt grunnet seksuell trakassering, trusler, baksnakking og løgner fra en kvinnelig ansatt. Han satt mellom barken og veden; sa han henne opp – ville han fremstå som en overgriper som kvittet seg med et problem. Gav han henne lønnsforhøyelse – da ville han sitte der som en overgriper som forsøkte kjøpe hennes «stillhet».

Mannen er et offer for seksuell trakassering! I dette tilfellet av en utspekulert kvinne.

En annen mann jeg snakket med var fortvilet: Han jobbet i anleggsbransjen, og ble trakassert av kolleger. Utseende, kropp, falske profiler på sosiale medier og datingsider, og pornografi lagt i hans ting. Mye var diffuse former for trakassering, men alt gikk ut på det faktum at han ikke tilhørte det «maskuline ideal», og derfor fikk all dritten. Sjefen lo av det, og mente det bare var fleip, og såpass måtte han da tåle.

Når det kommer til seksuell trakassering; Så skal man IKKE tåle dette Uansett om du er jente på 17, mann på 65, eller en ung mann på anlegg.

Det er ulovlig, og det skal ikke skje.

I rapporten som kom via fagforbundet i våres: FAFO om hotell og restaurant, helse og omsorg; så er viste det seg at til tross for klare indikasjoner på at seksuell trakassering foregår på arbeidsplasser, så har kun 5% prosedyrer for hvordan man skal behandle denne typen varsling. De fleste ledere mente at dette var noe som ikke skjedde på deres arbeidsplass.

– Uakseptabel oppførsel som blir politianmeldt

Seksuell trakassering er på ingen måte greit.


Hvorfor har vi et ensrettet syn på hvem som utfører seksuell trakassering?

Det som slår meg i alle støtte erklæringene Thea får er en holdning om at menn er de verste til å utføre denne typen trakassering. Og kanskje de er det vi hører mest om. Jeg har i to år drevet research om seksuell trakassering, fordi jeg er opptatt av de som aldri når opp og frem i slike saker; når offeret er mannen.

Jeg har snakket med om lag 30 menn som har en historie å fortelle om seksuell trakassering; alt fra menn på anlegg til direktører på over 60 år, som alle seksuelt trakasseres av sine kolleger. De fleste av disse trakasseres av menn! Altså menn som seksuelt trakasserer menn!

Jeg satte meg ned for å se litt på denne typen trakassering, for å se hvor dette stammer fra, og i forskningen (Norge og Sverige) fant jeg at den skal tidlig krøkes for å få slike holdninger, for allerede på barne- og ungdomsskolen lærer gutter at det er greit å trakassere andre barn (spesielt de av eget kjønn). Dette sees ikke på som seksuell trakassering, men som en form for etablering av maskulint hierarki.

Rapportene jeg tok for meg, og som var mest rettet mot gutter og menn var: En oppdatert kunnskapsstatus om seksuell trakassering blant elever i ungdomsskolen og  videregående opplæring. Mons Bendixen , Leif Edward Ottesen Kennair, Trond Viggo Grøntvedt. NTNU  Mars 2016 og

«Man hör aldrig om killar som blir sexuellt trakasserade» Adam Jonsson ,Rapport 2012:1 , Stockholms universitet.

– Det er veldig, veldig tøft av Thea

Thea (17) får unison støtte for sin åpenhet rundt seksuell trakassering.


Litt om funnene i NTNU-rapporten

Det vi ser av dette er at jenter og gutter er tilnærmet like på hvem de trakasserer, og eget kjønn

opplever MER seksuell trakassering av hverandre enn motparten.

Finkjemmer man resultatene ser man at jenter og gutter ikke er så veldig ujevne når det gjelder seksuell trakassering av det andre kjønn, små marginer gjør at guttene er «litt verre», men ikke overveiende mye.

43% av jentene oppga å ha blitt ikke-fysisk seksuelt trakassert av en annen jente, 5% fysisk seksuell trakassering. 

55% av jentene oppga å ha blitt ikke-fysisk trakassert av jevnaldrende gutt, 33% fysisk.

40% av guttene oppga å ha blitt ikke-fysisk seksuelt trakassert av en jevnaldrende jente, 15% fysisk.

56% av guttene oppga å ha blitt ikke-fysisk seksuelt trakassert av jevnaldrende gutt, 17% fysisk.

Funn i rapporten fra Stockholms Universitet

I denne rapporten sier Jonsson at maskulinitet er makt, og maktforholdet mellom mennesker er maskulint betont og basert på det maskuline ideal. Selv om de som lever opp til idealet er få, vil dette være en strukturell maskulin dominans over det som er mindre maskulint, inkludert kvinner.

Feminine gutter, jenter, de som ikke lever opp til idealet vil havne nede på rangstigen, og ofte assosieres den maskuline styrken som aggressivitet.

Kvinner/jenter er derfor underlegen den maskuline dominans, og er basert på et heteroseksuelt bilde. Homofile og feminine menn vil derfor ikke passe inn, og ansees som tapere innen dette makt aspektet. Disse guttene (de homofile/feminine) vil oftere være utsatt for verbal trakassering, enn heterofile gutter, og den seksuell trakassering foregår i større grad mellom like kjønn.

Gutter driver i større grad med denne typen trakassering overfor andre gutter.

Lærere og andre elever ser sjelden på dette som seksuell trakassering, fordi det ansees som guttestreker, og en form for dannelse av maskulint hierarki blant guttene.

Hva gjør vi?

Jeg vil at vi alle skal slå et slag for HOLDNINGER!

Holdningene våre er innlært, inngrodd og noe som er vanskelig å rokke ved! Vi må innse at vi ikke kan stigmatisere grupper; menn, innvandrere, kulturelle grupperinger osv.

Dette handler om UKULTUR!

Vi må forstå at vi på lik linje med alle disse mannsgrisene er like ille i måten vi omtaler andre på, som gjør at det er «greit» å behandle andre dårlig.

Vi må tørre å si ifra når vi opplever, ser eller hører noe som ikke er greit. Det er IKKE greit at din mor mener mannen din ikke har baller. Eller at far kommenterer puppene på jentene i klassen din.

Like lite er det greit at du sender venninnen din sleezy bilde av en «fitness adonis» på Facebook, når du VET at mannen hennes ikke er i den leia. Kanskje han tåler det, kanskje han føler seg krenket.

Det er IKKE greit å åpne BH-en til resten av jentene i klassen, selv om du BARE går i 7 klasse.

Og det er ikke greit at jenter klår gutta mellom beina for å «sjekke utstyret». Like lite er det GREIT at sjefen eller kollegaen din inviterer deg på hotellrommet etter firmamiddagen, med en grafsende hånd på låret ditt.

I tillegg må arbeidsgivere og skoler få øynene opp for at dette er noe som FAKTISK skjer, og da skal det foreligge prosedyrer for hvordan man skal behandle dette.

Har du som arbeidsgiver ikke anelse om hvor du skal begynne for å lage prosedyrer?

Kontakt meg eller Likestillings og Diskrimineringsombudet for hjelp.

– «Mamma sin lille prins» må fortelles hva som er rett og galt

Ungdomsleder mener guttene må lære å oppføre seg med respekt overfor jenter.


Lille Prinsen må lære å respektere jenter

Den setningen har i hele natt kvernet i hodet på meg. Og det av to grunner: Først og fremst er ikke guttungen din en prins, med mindre han er barnebarnet til Kongen og Dronningen av Norge. Det andre er at vi skal lære våre gutter at de skal være snille, men vi skal ikke lære dem det for enhver pris.

Nå er det slik, og dette har jeg sett etter mange år som dørvakt i Oslo; kvinner spekulerer i hva menn kan og ikke kan gjøre. Hun kan klaske til han, uten grunn, men han skal ikke slå jenter. Dette har jeg faktisk hørt helt nede i barnehagealder «Du kan ikke slå meg, for jeg er jente».

Å slå, uansett om du er jente eller gutt, det skal du ikke gjøre!

Vi skal lære både våre gutter OG våre jenter å respektere andre uavhengig av kjønn; slik at de vokser opp til å bli mennesker som behandler ALLE pent.

Ellers ender vi opp med snille menn som lar seg trakassere av kvinner!

Er det så mye bedre?

Kilder

Lenke til den svenske undersøkelsen

Rapport NTNU

NTNU: Bendixen, Mons; Kennair, Leif Edward Ottesen: Grøntvedt, Trond Viggo. (2016) En oppdatert kunnskapsstatus om seksuell trakassering blant elever i ungdomsskolen og videregående opplæring. 2016. ISBN 978-82-8094-020-9.

– Uakseptabel oppførsel som blir politianmeldt

Seksuell trakassering er på ingen måte greit.


Nann Jovold-Evenmo

reell likestilling ENK