– Med forslaget trenger vi en armada av hurtigbåter

– Jeg overlater det trygt til leserne selv å vurdere om dine argumenter er tull og tøys eller ikke.

Tom Mortensen (t.v) og Otto Sjursen.  Foto: Arkiv

Meninger

Egentlig burde diskusjonen om sykehus være avsluttet og jeg vil nødig nøre opp under en Alta-Hammerfest-konflikt. Av respekt for Otto M. Sjursen vil jeg likevel komme med noen kommentarer til hans replikk til meg.

Han mener at det ligger en gevinst på 1.380 millioner kroner ved flytting av sykehus fra Hammerfest til Alta, mens Oslo Economic har beregnet denne gevinsten til 450 millioner kroner over 40 år. Når Sjursen hevder at hans regnestykke er realistisk, så har Alta kommune altså kastet bort 500.000 kroner på en rapport som til de grader er fullstendig feil.

Sjursen peker på at de flyttekostnader som OE beregner, er helt unødvendig. Folk kan fortsette å bo i Hammerfest og pendle daglig med hurtigbåt til Alta. Dagens hurtigbåt bruker t time og 35 minutter på strekningen. Sjursen mener at turen kan gjøres på 1 time og 10 minutter. Ulempen er imidlertid at da vil drivstofforbruket øke dramatisk. Motstanden i sjøen øker nemlig 4 ganger så mye som farten øker. Vi får derfor et eksponentiell økt drivstofforbruk og ikke en lineær økning som man gjerne kunne tro. Kanskje Sjursen burde regne litt på dette?

En annen sak er at vi trenger en hel armada av hurtigbåter. I følge rapporten fra OE, så vil 1350  arbeidstakere i Hammerfest bli berørt, med forskjellig arbeidstid. Med nødvendig ventetid på avganger og reisetid mellom kai og arbeidssted/bolig, vil nødvendig reisetid fort komme opp i 4 timer daglig. Kjenner du til noen slike tilfeller? Investeringer og drift av en slik armada av hurtigbåter burde kanskje også legges inn i ditt regnestykke.

Du sier at Alta er så mye mer attraktiv enn Hammerfest. Ja, mon det? I fjor hadde kommunaldepartementet en vurdering av Norges mest attraktive byer. Hammerfest kom på andreplassen etter Bodø, mens Alta ikke en gang kom til finalen. Jeg tror neppe departementet til Sanner fra Høyre ville foretrekke en Arbeiderpartistyrt kommune hvis det ikke lå objektive kriterier til grunn.

Jeg beklager å ha karakterisert dine argumenter som tull og tøys, fordi enkelte har betraktet dette som et personangrep. Jeg overlater derfor trygt til leserne selv å vurdere om dine argumenter er tull og tøys eller ikke.

Tom Mortensen, Hammerfest