– En besparing på 1,38 mrd er et realistisk anslag

– Som tidligere politiker har du ikke glemt måten og tåkelegge en sak på.

Tom Mortensen (t.v) og Otto Sjursen.  Foto: Arkiv

Meninger

Svar til Tom Mortensen.

Jeg begynner først med Olso Economics prissatte negative virkninger ved flytting av sykehuset til Alta:

Første punkt som er prissatt til 150 millioner forutsetter at sykehuset bygges på nåværende tomt og at det blir noe gjenbruk.  Det er, som kjent, ikke aktuelt.

Andre og tredje punktet er flyttekostnader til ansatte og infrastruktur kostnader som følge av flytting, prissatt til 230 millioner. Det anser jeg som ikke aktuelt da ansatte kan dagpendle med moderne hurtigbåt som bruker 1 time og 10 minutter mellom Hammerfest og sykehuset i Alta.

Når det gjelder egne anslag på sparte vikarkostnader til 600 millioner i løpet av 40 år som relevant, med de problemer både sykehuset og Hammerfest Kommune har i dag, med å skaffe helsepersonell. Alta er mye mere attraktiv for den nye generasjonen av sykepleiere, leger og andre fagfolk. Her får også partnere vesentlig større muligheter til arbeide og barna får et fullverdig utdanningstilbud. Det gjør det attraktivt å bosette i Alta.

Mitt anslag på sparte tomtekostnader ved bygging av nytt sykehus i Alta på 100 millioner, er et meget nøkternt anslag. Tomta er gratis, har meget god byggegrunn og er plan. I skisseprosjektet til sykehuset i Hammerfest er tomtekostnaden prissatt til 200 millioner.

Når det gjelder en besparing på 1 380 millioner i løpet av 40 år, anser jeg det som et realistisk anslag.

Når stortinget har fattet et enstemmig valg av sykehusstrukturen i Finnmark er det tuftet på en subjektiv rapport fra styret i Finnmarksykehuset, som kan omgjøres når fakta kommer fram i dagen. 

Når saklige argumenter mangler brukes retorikken, «Tull og tøys».  Som tidligere politiker har du ikke glemt måten og tåkelegge en sak på.