Tull og tøys fra Sjursen

– Han har tydeligvis ikke fulgt med i timen.

Tom Mortensen (t.v) og Otto M. Sjursen.  Foto: Arkiv

Meninger

Otto M Sjursen har i et lengre innlegg presentert et regnestykke til fordel for flytting av sykehus fra Hammerfest til Alta. Han tar utgangspunkt i rapporten fra Oslo Economic og lister opp alle sparte utgifter ved sykehus i Alta uten å ta med rapportens liste over reduserte utgifter, så plusser han på private beregninger og plutselig står han med besparelser på 1.380 millioner kroner over 40 år. Rapporten fra Oslo Economic, som er høyst lovprist i Alta, har altså regnet 930 millioner kroner feil, ved at de har beregnet tilsvarende gevinst til 450 millioner kroner ved flytting av sykehuset til Alta. Den samfunnsmessige gevinsten på dette tilsvarer 11 millioner kroner årlig, som tilsvarer 0,5 % av Finnmarkssykehusets budsjett.

Sjursen har tydeligvis ikke fulgt med i timen, siden altamiljøet nå satser på et eget sykehus i Alta i tillegg til sykehuset i Hammerfest. Dette er også omtalt i rapporten fra OE, som har beregnet at dette betyr økte driftskostnader på 200 millioner kroner i året. Oslo Economic sier også at man vanskelig kan ha et ekstra sykehus i Vest-Finnmark uten at kvaliteten på behandlingen vil bli skadelidende, noe som støttes bl.a. av Finnmark legeforening.

Jeg har registrert behovet i Alta for å demonstrere ved stortingvalget ønsket om å endre den sykehusstrukturen som et enstemmig Storting har vedtatt. Det avgjøres ikke ved valget som står om vi ønsker en fortsatt utvikling av privatisering, sentralisering og større ulikheter eller om vi ønsker en rødgrønn regjering som vil satse på at alle skal med. Godt valg.

Tom Mortensen

Hammerfest