– Alta er et skremmende eksempel

– Vi bør få slippe å leve med usikkerhet om hjelpen kommer fram i tid.

VIL HA UTREDNING: – Det har vært et skremmende eksempel på mangelfull utredning og dokumentasjon i sykehussaken, mener KrF. Bildet er fra helgas aksjon.  Foto: Magne Ek

Meninger

Alta er et skremmende eksempel på mangelfull utredning og dokumentasjon av akuttilbudet. Finnmark KrF stiller seg fullt og helt bak det samstemte lokale kravet om en konsekvensutredning av helsetilbudene i Vest-Finnmark. Dette må skje før flere milliarder kroner låses i et enkelt investeringsprosjekt. 

Vi fester lit til utredningen Oslo Economics har utarbeidet på vegne av Alta kommune. Allikevel vil tilliten hos befolkningen i vestfylket til en utredning styrkes, hvis utredningen bestilles av den myndighet som skal eie de store investeringsprosjektene. Og vi har klare forventninger til at akutt- og fødetilbud blir ivaretatt på en god måte for Altabefolkningen når en slik utredning foreligger.

Å være alvorlig syk, angstfull det være ung eller gammel i bil over Sennaland på de verste vinterdager er en stor fysisk og psykisk belastning. Og attpåtil måtte trilles ut og bytte bil i stormvind og snø er uverdig, uhørt og totalt unødvendig i dagens velferdssamfunn. Befolkningen i Alta og Kautokeino er behandlet på en uverdig måte.

I dagens Norge bør vi alle få slippe å leve med usikkerhet om hjelpen kommer fram i tide, eller i det hele tatt finnes der, når hjertet stopper eller hjerneslaget er et faktum. Vi kan dessverre ikke time slikt til før kl. 15:30 på dagtid. Til syvende og sist kan den mangelfulle akuttberedskapen bli et spørsmål om tap av liv og påføring av alvorlige helseskader. Dette er noe av det vi kjemper for å slippe å oppleve. Ber vi om for mye? Døgnbaserte tilbud må på plass også i Alta!

Det er et politisk ansvar å sikre gode og likeverdige helsetjenester slik at lokalbefolkningen kan sikres rask og effektiv hjelp i akutte situasjoner.

KrF har sett seg lei på at lokalsamfunnene settes opp imot hverandre i årelange lokaliseringsdebatter under dagens helseorganisering. Hammerfest sykehus skal bestå og fortjener nye lokaliteter. Men funksjonsmessig må en utbygging her ses i sammenheng med et nytt lokalsykehus i Alta og samisk helsepark i Karasjok. Det er dette en uavhengig utredning skal sikre i et langsiktig perspektiv.


Vera Simonsen, leder for Alta KrF

kandidat på stortingslista,

på vegne av Alta og Finnmark KrF.