– Kan vi stole på Alta Ap?

– Vi har aldri gitt opp og kjempet for forsvarlige helsetjenester.

TIL Å STOLE PÅ: Trine Noodt mener Venstre er til å stole på i sykehussaken.  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

Bente Haug, sentral i Alta Ap og lenge en av de heteste kandidatene til en topplass på stortingslista til Ap, stiller i et leserinnlegg et retorisk spørsmål om hvem velgerne kan stole på i sykehussaken? Underforstått at Venstre, KrF, Senterpartiet og Frp, ikke egentlig mener det de sier. Disse har alle den siste tiden gitt velgerne garantier om at de skal sikre et minimum av beslutningsgrunnlag før det investeres opp mot tre milliarder i et nytt lokalsykehus i Vest-Finnmark. Med litt ulik styrke har også partiene garantert akuttilbud og fødeavdeling i Alta.

En del av spørsmålet til Bente Haug har velgerne fått et klart svar på. I spørsmålet om utredning og sykehusstruktur er Ap å stole hundre prosent på så langt. I betydningen av at det ikke blir noen utredning. Med regien i hendene på Alf E. Jakobsen og Ingalill Olsen, henholdsvis leder og nestleder i Finnmark Ap, vil aldri Ap akseptere at faglige vurderinger og faktiske statistikk legges fram som beslutningsgrunnlag. Finnmark Ap er garantien for at en befolkning på 25.000 innbyggere i Alta og Kautokeino ikke vil bli hørt og eller tatt på alvor. Aldri. Uansett hvor mange som går i tog og roper ut sin frustrasjon.

Bente Haug vet kanskje bedre enn noen andre i Finnmark hvem som styrer Ap, hvem som hindrer at vi får et bredt og faglig beslutningsgrunnlag før vi tar viktige beslutninger. Hun kjenner til prosessen hvor Alta Ap er presset til lydighet og taushet av et Finnmark Ap der Alf E. Jakobsen og Ingalill Olsen holder alle trådene. En stemme til Ap er en stemme til Ingalill Olsen og Alf E. Jakobsen. De har siden 2010 motarbeidet utredninger av sykehusstrukturen og kjempet med nebb og klør mot at det skal komme akuttilbud og fødeavdeling i Alta, det vil si to likestilte lokalsykehus i Vest-Finnmark. Selv om Bente Haug vet dette, og er klar over at liv går tapt og alvorlig helseskader påføres befolkningen i Alta/Kautokeino på grunn av lang vei til sykehus, og delvis vinterstengte veier, er det uforståelig at hun ber velgerne i Alta sørge for at Ingalill Olsen kommer i en viktig maktposisjon.

Kan vi stole på Alta Ap? Ordfører Monica Nielsen sier at fødeavdeling og akuttilbud er saker som hun alltid har på sin dagsorden. I lokalvalgkampen for to år tilbake gikk hun ut med garantier til velgerne sine: Alta Ap ville aldri akseptere at det ble bygd et nytt lokalsykehus for Vest-Finnmark i Hammerfest  til flere milliarder kroner uten en alternativ utredet lokalisering. Pasientene fra Alta/Kautokeino skulle i framtiden behandles i Alta. I samme budskap lovte hun støtte fra Torgeir Michaelsen og Jonas Gahr Støre. Det har blitt rimelig stille i det siste vår ordfører.

I sykehusstriden mellom Molde og Kristiansund gikk Ap-ordføreren i Kristiansund sammen med lokalbefolkningen og ba sentrale politikere holde seg unna byen deres i valgkampen inntil de kunne vise at de tok befolkningen på alvor. Resultatet ble at daværende helseminister  Anne-Grete Strøm Erichsen (Ap) påla helseforetaket å ta «time out» og utrede flere alternative sykehuslokaliteter. Oppdraget gikk til en bedrift med høyt faglig renomé som også vi i Finnmark har fått godt kjennskap til; Oslo Economics. Kristiansund Ap stod hundre prosent på befolkningens side. Her har Alta Ap mye å lære av sine partifeller. Alta Ap har ingen resultater å vise til, og har lojalt klappet for Alf E. Jakobsen og Ingalill Olsen.

Det er to tre parti i Finnmark som skiller seg ut som aktive motstandere mot utredning og sykehus i Alta; Ap, Høyre og SV. I Høyre kjemper  Laila Davidsen en kamp for sykehusutredning og troverdighet overfor velgerne lokalt. Dessverre er det toppkandidat Frank Bakke-Jensen som bestemmer; og da blir også Høyre en garantist for at velgerne i Alta ikke skal høres.

For egen del, og for Venstre i Alta og Finnmark, kan jeg bare si følgende til velgerne: Det har vært en tøff kamp å hevde Alta/Kautokeinos rett til likeverdige og forsvarlige helsetjenester. Vi har aldri gitt opp og kjempet hver eneste uke og måned i mange år. I vår oppnådde vi en delseier; vi fikk Venstres Stortingsgruppe til å sette fram et dokument 8 forslag om time-out og full utredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark. Flere parti har nå offentlig garantert at de støtter forslaget, deriblant KrF, Senterpartiet og Frp.

I stedet for at Alta Ap og Alta Høyre sier; så bra, nå skal vi sørge for at stortingsgruppa vår støtter å få fakta på bordet, så angriper nå Ap-og Høyre-politikere Venstre  og partiene som støtter forslaget. Til velgerne i Alta gir jeg følgende råd: Stem på parti som er til å stole på jobber for at Alta/Kautokeino skal få et likeverdig helsetilbud med landet for øvrig.

Trine Noodt

1.kandidat

Finnmark Venstre