– Hvem kan velgerne stole på?

Sykhus – hva skjer etter valget?

Bente Haug (Ap).  Foto: Arkiv

Meninger

Kandidatene til stortingsvalget velges på sitt partis nasjonale program, vedtatt av de respektive landsmøter. Når valget er over, vil partiene som utgjør et flertall forhandle om en regjeringsplattform. Det er i denne plattformen det kommer fram hva som vil være regjeringens prioriterte saker de neste fire årene. Fremskrittspartiet sitter nå i regjering, og de fikk ikke med sykehus i Alta inn i Høyre/Frp-regjeringa sin plattform. Støttepartiene Venstre og Krf stilte heller ikke ultimatum på denne saken.

Hvert parti, som søker regjeringsmakt, må posisjonere seg slik at de kan forhandle med andre partier,  det er å gi og ta. At Frp ikke har fjernet bompengene er et godt eksempel på at de ikke har fått gjennomslag hos de partiene de skal samarbeide med. En skulle tro at med de garantiene som ble gitt før forrige valg, så ville Frp stilt det som ultimatum for sikre en borgerlig regjering, men det gjorde de ikke. Regjeringsmakt og innflytelse var viktigere enn et av de fremste løftene fra forrige valgkamp. Spørsmålet som da må gå både til Frp, Venstre, Sp og Krf er om de vil stille ultimatum om utredning av sykehus i Alta for å gå inn i eller støtte et regjeringsalternativ? Er dette en sak med stor nok nasjonal betydning til at disse partiene vil si fra seg regjeringsmakt og ministerposter? Ingen av partilederne i Frp, Venstre, Sp eller Krf har gitt en slik garanti, og jeg registrerer at ikke en gang Raymond Londal (V) har stilt slike krav til sitt egen partileder.

Alta Arbeiderparti har et årsmøtevedtak hvor vi ønsker tre sykehus i Finnmark med fullverdig akuttberedskap. Finnmark Arbeiderparti har et vedtak om sykehus med akuttberedskap i Hammerfest og Kirkenes og støtter utbygginga av helsesenteret i Alta. Arbeiderpartiet nasjonalt har støttet den nasjonale helse- og sykehusplanen som ble vedtatt i Stortinget i mars og hvor sykehusstrukturen i Vest-Finnmark ble bekreftet. Arbeiderpartiet har dermed ikke lovet noe som ikke kan innfris. Samtidig vil vi lokalt, regionalt og nasjonalt fortsette å drøfte, diskutere og utvikle helse- og sykehustilbudet i Finnmark og i Alta. Dermed vil våre kandidater fra Finnmark ha et politisk handlingsrom framover, som de partiene som nå er fremst i køen med lovnader om utredninger og garantier ikke har.

Så spørsmålet til velgerne er hvem de kan stole på – etter valget? De som kan fortsette den politiske dialogen og finne løsninger, eller de som lover mye nå, men som kanskje ikke kommer ett skritt videre etter valget.

Bente Haug

Stortingskandidat for Arbeiderpartiet (8. plass)