– Reindrift er en levemåte

– De skal ha forutsigbare rammevilkår og anerkjennelse.

– Reindrift er så mye mere enn bare omsetningstall for kjøttproduksjon. Reindrift er en levemåte, skriver Nancy Porsanger Anti.  Foto: Privat / arkiv

Meninger

Reindrift er så mye mere enn bare omsetningstall for kjøttproduksjon. Reindrift er en levemåte. Reindrift er næringa der naturen rår. Reindrift er å leve av og i pakt med naturen. Beiteland og reinsdyret skaper produksjon som reineier høster av som levebrød for familien. Reindrift er samspillet mellom rein, naturen og mennesket. Naturen gir og tar, avkastningen varierer. Jahki ii leat jagi gáibmi sier vi på samisk, det ene året er ikke det andre likt. Drifta går sin gang, med årlig flytting mellom sesongbeitene, alltid med mål om å sikre dyrene best mulig beitetilgang, slik det er gjort i generasjoner før oss. Næringen er modernisert med ny teknologi,men prinippene er de samme.

Reindrift er kjærlighet til næringen. Og stolthet . En stolthet av å leve av det naturen gir. En stolthet i å videreføre våre forfedres arv. En stolthet av vår egen kultur der språket, duodji, joiken og andre tradisjoner lever i det daglige. Vi lærer fortsatt barna gamle tradisjoner og ivaretakelse av biprodukter, selv om omverdenen ikke ser den store verdien av dette. Hvorfor? Jo, av stolthet og kjærlighet til reindrifta.

Reindrifta har alltid vært og er fortsatt en familiebasert næring, der det er plass til alle og bruk for alle. Det være seg;  den lille jenta med klisterhjerne for reinmerker, bestemor som skjærer sennagress, onkel som fører  momsoppgaver, tante som ordner ved til hytta, gutten som spiler reinskinn, bestefar som røyker kjøtt og mor og far som holder det hjulene igang for gjeting, slakting,og merking. Alle føler at de er til nytte, noe som gir en tilhørighet og mestringsfølelse mange misunner oss. En identitet som gir oss sterk ungdom. Og sterk må man være for å takle all konflikt man må stå i. Alle sure kommentarer og netttroll. Men vi holder ut, hvorfor? Av stolthet og kjærlighet til næringa. Og vissheten om at vi gjør en riktig og viktig jobb. Vi skaper verdier av naturen. Fornybare verdier. En visshet om at våre forgjengere ville vært stolte av den jobben vi gjør idag.

Vi har en unik kompetanse. Generelt om rein,natur og næringsdrift,men ikke minst; flokk og beitelære, klima, matproduksjon, anatomi, dyrehold, topografi, naturforvaltning, snø, biologi, rovvilt, selvberging, avl,duodji, historie, kulturformidling, HMS i felt, bedriftsøkonimi osv. Vi fortjener respekt og anerkjennelse av at den jobben vi gjør er det ingen andre som kan bedre enn oss.

Senterpartiet har nå styrket sin reindriftskompetanse med mange fra reindrifta på laget. Senterpartiets sentralstyre ønsker å få den samme bunnsolide kompetansen om reindrift som på jordbruk. Derfor ble det i vår nedsatt ett reindriftspolitisk utvalg. Utvalget skal som fagorgan jobbe for en reindriftspolitikk som ivaretar reindrift som familiebasert næring. Reindrifta skal ha forutsigbare rammevilkår og anerkjennelse for at reindrift er mere enn bare kjøttproduksjon. Næringen har i seg selv en så stor verdi  at det ikke kan regnes om i kun nøkkeltall for omsetning. Næringen er viktig for hele den samiske befolkning ved å være en sentral kulturbærer. En levende kultur, ikke bare for nedtegnelse i historiebøkene. Først ved anerkjennelse av den stolte næringens egenverdi , og anerkjennelse av reindriftens rettigheter på selvstendig rettsgrunnlag, vil vi kunne sikre levevilkårene for neste generasjon.

Nancy Porsanger Anti

2.kandidat Finnmark Senterparti

2. kandidat Senterpartiet Sametingslista  østre valgkrets