– Det må stilles krav

– Vi skal ha flere lærere, men ikke til en hver pris.

VIKTIG JOBB: Hege Christin Bjørkmann mener læreryrket er det viktigste.  Foto: Jarle Mjøen / arkiv

Meninger

Norges viktigste bygg er ikke Stortinget eller regjeringskvartalet. Norges viktigste bygg er skolen.

Hvert år går det mange førsteklassinger på skolen for første gang. Spente slipper de mor og far sin hånd og går bort til rektor. Det er her fremtiden begynner. Den viktigste oppgaven for politikerne er å gi disse førsteklassingene muligheten til å bli hva de drømmer om. Vi må ha en skole som ikke forteller elever at de drømmer for stort, men en skole som forteller at man kan drømme større. For å komme dit må vi ha verdens beste lærere.

Jeg mener læreryrket er den viktigste jobben. Nettopp fordi at det er den viktigste jobben, så må læreryrket ha den kompetansen som trengs for at førsteklassingene allerede møter en lærer som ser hver enkelt elev, og som kan hjelpe dem på veien. Derfor mener jeg det er bra at vi har en regjering som har satset på etter og videreutdanning av lærere, innført en femårig mastergrad på lærerstudiet og økt kravene for å komme inn på lærerhøyskolen. Det er å ta eleven på alvor. AUF sitt svar på dette problemet har derimot vært å ansette ufaglærte lærere for å øke lærertettheten i skolen. Jeg er enig i at vi skal ha flere lærere, men ikke til en hver pris. Jeg mener lærerne som fyller klasserommene skal ha god kompetanse og utdannelse, og at det blir flere av disse lærerne og færre ufaglærte lærere.

Jeg har ofte hørt Arbeiderpartiet si at dette valget er et retningsvalg. Det er helt riktig. Det står mellom en regjering som prioriterer kunnskap i skolen, eller en regjering som mener ufaglært arbeidskraft skal inn i skolen. Det står mellom en regjering som mener læreryrket er den viktigste jobben i Norge og at det derfor må stilles krav, eller en regjering som mener vi ikke skal stille krav for å bli lærer. Valget til høsten står mellom en regjering som vil ha Norge på sitt beste, eller en regjering som har gammeldagse svar på nye utfordringer.

Hege Christin Bjørkmann

Leder Finnmark Unge Høyre