– Rett skal være rett, Ojala!

– Alta nærsykehus skal videreutvikles.

SVARER IRENE OJALA: Europaminister Frank Bakke-Jensen.   Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Meninger

Det er klart jeg vil etterleve aktuelle forskrifter, Irene Ojala. Det er mulig jeg er tungnem, men det er viktig å vite hvilke forskrifter som gjelder for hva.

Det er slik at den forskriften du viser til dreier seg om plan og bygningsloven, som gjelder for kommunene. Forskrift om konsekvensutredning skal for eksempel brukes av Alta kommune når de skal regulere arealer når de skal behandle byggesaker, men forskriften krever ikke utredning av sykehusstrukturen i et helt fylke.

Planlegging av sykehusene har andre bestemmelser som skal følges. Som jeg skrev i mitt forrige innlegg er Nasjonal helse- og sykehusplan vedtatt av Stortinget, det legger føringene for hvordan sykehusstrukturen skal være i Norge. Finnmarkssykehuset, Helse Nord og Helse- og omsorgsdepartementet skal forholde seg til det Stortinget har fastsatt om hvordan sykehus skal planlegges og drives.

Bærekraft er også et viktig begrep for utvikling av samfunn, det legges også til grunn for vurderinger av sykehus og sykehusstruktur. Derfor er det ikke fornuftig å tro at mange svært små sykehus er best for Finnmark. Nå er nytt sykehus i Kirkenes snart i drift. Det er planlagt nytt sykehus i Hammerfest. Prosjekt Alta nærsykehus skal videreutvikles. Sykehusene i Finnmark er vant til å arbeide i team, der de utfyller og hjelper hverandre for å kunne gi et godt tilbud til hele fylket.

Frank Bakke-Jensen

Europaminister