– Lytt til folket, ikke til Ballo!

– Jeg kan når som helst finne eksempler på udemokratiske prosesser.

SVARER: – For Altaposten er ikke det viktigste å behage eliten, mener politisk redaktør Jarle Mjøen.  Foto: Arkiv

Meninger

Jeg har denne helgen vært i Øst-Finnmark med damelaget til Tverrelvdalen og spilt to kamper mot KIF, men har ikke unngått å få med meg den verbale julingen fra Olav Gunnar Ballo og i påfølgende kommentarfelt på Facebook. Alt på grunn av en lederartikkel om sykehusdebatten som stod på trykk fredag. Undertegnede har tidligere blitt karakterisert både av en tidligere statssekretær (Ap) og helsebyråkrat-topp, uavhengig av hverandre, som en skam for journaliststanden og media i nord. Særlig lenger ned i aktelse er det ikke mulig å falle. Jeg skal ikke gå i forsvar for mine journalistiske kvaliteter, men må si at jeg er overrasket over at en demokrat som Olav Gunnar Ballo vil ha meg sensurert vekk fra spaltene i Altaposten.

Bakgrunnen er at jeg i den omtalte artikkelen henviste til at noen sentrale politikere kjemper med nebb og klør mot å få faktabaserte beslutningsgrunnlag av sykehusstrukturen i Finnmark basert på en helhetlig utredning av flere alternativ. Mitt og Altaposten syn er at et bredest mulig beslutningsgrunnlag er selve kjernen i en god demokratisk prosess. Noen politikere, også de som skal tale finnmarkingenes sak, sier at de vet best, og at folkets meninger og faglige helhetlige utredninger av strukturen ikke skal være en del av den demokratiske prosessen. Derfor trekkes parallellen til det «stalinistiske system».

Det er toppene i Ap, SV og Høyre som alene har alle svar. Helseminister Bent Høie har sågar slått fast at ingenting blir endret fordi han vet best. Tanken går tilbake til  Mao Zedongs tale til på partikonferansen i Nanning i 1958 der han omtalte seg selv som «rød ekspert», hvilket innebar at han hadde fasiten. Lederverv ga ifølge Mao retten til å definere sannheten, og var hans definisjon av «den stalinistiske metode». Elitepolitikere i Finnmark som kjemper mot at fakta kommer på bordet, og at de ut fra sine posisjoner og oppfatninger skal ha rett til å avgjøre investeringer i helsetilbudet i Finnmark på mellom tre og fire milliarder kroner de neste årene, havner hos meg godt innenfor Maos definisjon av «den stalinistiske metode».

Jeg registrerer at min påstand om dette skaper reaksjoner, og at hensikten dermed er oppnådd. For Altaposten er ikke det viktigste å behage eliten. Det er fullt mulig at Ballo på tomannshånd har både interessante og nyttige samtaler med Ingalill Olsen, som ifølge Ballo er en altavenn med hytte i byen. Et fungerende demokrati kan imidlertid ikke basere seg på personlige samtaler, men transparente og etterprøvbare prosesser. Jeg kan når som helst, om Ballo ønsker det, legge fram konkrete eksempler på udemokratiske politiske og administrative prosesser knyttet til saken om helsetilbudet i Alta.

Folk i Alta har engasjert seg. En spontan underskriftsaksjon med krav om fødeavdeling for noen år tilbake fikk i løpet av kort tid 5000 underskrifter. Et markeringsarrangement rekrutterte mellom 1000 og 2000 deltakere, og kan bli fulgt opp av et nytt i august som allerede ser ut til å gi minst doblet oppslutning bak kravet om fødeavdeling og akuttilbud på sykehusnivå. Det gjenstår å se hva som konkret ligger i løftene fra Høyre/Frp som ble presentert på en pressekonferanse i Alta lørdag, men det er allerede nå klart at løftene ikke omfatter akuttilbud eller fødeavdeling. Heller ikke en strukturutredning.

Dessverre ser det ut til at enkelte politikere og parti ikke tar et folkelig engasjement på alvor. På samme måte som lege Olav Gunnar Ballo når han nærmest går ut og refser framstillingen til foreldreparet til babyen som fikk pusteproblemer, og det tok over tre timer å nå sykehus. Historien er ikke unik. Altaposten ble ikke stående alene om å fortelle historien, foreldrene fikk også riksmedias oppmerksomhet. Ballo hevder at episoden gir et feilaktig bilde, og er et dårlig eksempel på den utrygghet som befolkningen opplever på grunn av manglende  sykehus. Altaposten mente, og mener fortsatt, at slike historier er viktig for å nå fram til politikerne. Vi har full tillit til foreldrenes opplevelse og berømmer de for å stå fram og gi et ansikt til et system som åpenbart kan koste både liv og helse. Det finnes mange lignende historier, og Altaposten har gitt spalteplass til noen.

Lederartikkelen viste for øvrig til analysearbeidet Lars Abrahamsen har gjort. Han har hentet fram statistikk og fakta som underbygger tre akuttsykehus i Finnmark. Med en slik løsning vil ikke et helsetilbud i Alta med akuttilbud og fødeavdeling bety at sykehuset i Hammerfest flyttes eller legges ned. Tre sykehus får stadig større oppslutning blant partiene på Stortinget, men også i Finnmark. I analysearbeidet til Abrahamsen vises det til en rekke steder i landet hvor sykehusstruktur med større tetthet enn vi ville fått med tre sykehus i et fylke med særegne værutfordringer og lange avstander. Dette verken har, eller vil, helseminister Høie utrede. I Hordaland stod politikerne samlet bak å sikre Odda Sjukehus som fullverdig lokalsykehus, det til tross for at pasientgrunnlaget kun var 11.000. Kunne vi fått til tre sykehus om Ballo, legeforeningen og fylkestinget stod samlet bak kravet?

Helt til slutt: Olav Gunnar Ballo er sentralt medlem av helsepolitisk utvalg i Alta Ap som definerer partiets politikk. Står partiet inne for at alt er såre vel med den måten Finnmarkssykehuset betjener helsetilbudet i Alta i dag, og at byen ikke bør få fødeavdeling og akuttilbud? Er reduksjonen av utbyggingen av Alta nærsykehus som nå er vedtatt, OK, slik Ballo kan forstås? Er Alta Ap enig med sin helsestrateg i at kommunestyrets enstemmige vedtak om utredning skal skrotes og ikke kjempes for?


Jarle Mjøen

Politisk redaktør

Altaposten