– Alle har rett til å elske hvem de vil

Ønsker at skeive samer settes på Sametingets dagsorden.

Illustrasjonsfoto. Her fre Sami Pride i Kautokeino.  Foto: Johan Mathis Gaup

Meninger

I NSR-N tror vi på et Sápmi hvor ikke bare folket er grenseløst, men også kjærligheten. Vi mener at alle har rett til å elske hvem de vil, identifisere seg hvordan de selv ønsker, og møte respekt på lik linje med normative livsstiler i vårt samfunn. Vi jobber for et Oktasaš Sapmi/et felles Sápmi og samisk samhold, og i det ligger en selvfølgelighet i at alle samer føler seg inkludert vårt samfunn.

NSR-N viser til at det samiske samfunnet har tatt enorme steg med tanke på samiske LHBTQ+-personers  situasjon de siste årene, og viser blant annet til at viktige arrangement som Sápmi Pride har hatt stor innvirkning på vårt samfunn. De gamle begrepene på LHBTQ+ er foreløpig tapt, og skeiv/bonju er begrepet som oftest brukes i dag. Dette er en del av problematikken en sametingsmelding skal ta tak i.

Allikevel er det så mange blant oss som føler de må spille en normativ rolle for å få fortsette å være en del av samfunn de har sterk tilknytning til. Vi vet også at LHBTQ+-personer sliter med psykisk helse og andre sosiale utfordringer. Det er vårt alles ansvar å skape et åpent, kjærlig samfunn med plass for alle, men Sametinget må ha en ledende rolle i dette arbeidet.

Vi ønsker at denne meldingen skal resultere i en konkret politikk og strategi fra Sametingets side når det kommer til LHBTQ+-spørsmål i det samiske samfunnet. Dette er et arbeid vi ønsker å sette i gang så snart som mulig etter høstens valg.

Anne Henriette Hætta Reinås

Medlem i NSR-N / fjerdekandidat for NSR i Vesthavet valgkrets