Ballo-ismer og andre innspill

– Ballo gjør seg til talerør for elitetenking!

– Ballo gjør seg bevisst eller ubevisst til talerør for elitetenking, mener Geir Larsen.  Foto: Arkiv

Meninger

Det har vært interessant å følge med innspill fra Ballo i årene som har gått. Etter at han tiltrådte stillingen som kommunelege i Loppa, har kanskje meningene endret seg en smule siden han nå ser samfunnsspørsmål fra folk i Bergsfjord, Sandland og fleres side, men det er flott at han gjør det.

Han blir nesten rørende når det gjelder hvilke utfordringer disse står ovenfor i forhold til «storsamfunnet.»

Alta videregående skole har sammen med Hammerfest videregående vært fylkets største skole en årrekke. Å bygge opp en videregående skole med et fullverdig faglig miljø og fullverdig løp, koster utrolig mye. Det er heller ikke av veien å ha en bred tilbudsbase.

Hvordan en skal få slikt til på de steder Ballo identifiserer seg med, står for meg som en gåte, men jeg antar flere enn meg vil være takknemlige for å få vite det, om han skulle sitte på løsning(er).

Fylkeskommunen har, for å imøtekommet ønskene fra mindre kommuner, etablert LOSA (Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet). Nærmere et adekvat lokalt tilbud de minste stedene, kommer en neppe med de økonomiske rammer som foreligger.

Vardø har i mange år hatt videregående skole. Det samme har Båtsfjord der det har foreligget forslag om privatisering av tilbudet. Som Ballo vet og forhåpentligvis er enig i, er ikke privatisering av undervisning å foretrekke, da dette i flere tilfeller har vist at eierne tar ut til dels svært høye gevinster gjennom internfakturering.

Når det gjelder utbyggingen av Alta Helsesenter til «flere hundre millioner kroner» så var utbyggingsdelen som ikke er kommunal estimert til 200 millioner, et beløp fagmyndighetene har bedt om å få redusert betydelig. Det virker derfor umusikalsk å snakke om et prosjekt til «flere hundre millioner.»

Når det gjelder kjøretid til flyplass, blir det på det nærmeste komisk når Alta sammenlignes med Trondheim. St. Olav Hospital har landingsplass for helikopter. Da er det vel ca. 5 minutter fra landing til akuttmottak?

Det synes som om Ballo tror det til en hver tid står ambulansefly tilgjengelig lokalt – opptanket og med uthvilt besetning. Faktum er at pasienter har ventet både 5 og 6 timer på tilgjengelig maskin. Dette vet Ballo, men han unnlater å gjøre oppmerksom på det. Et ambulansefly parkert på bakken, er dårlig helseøkonomi.

Omlasting av pasienter på Skaidi er heller ikke optimalt. Forklaringen synes å være at ambulanser ikke skal være borte fra Alta lengre enn høyst nødvendig. Det er da nærliggende å tro at det er for mange ambulanser i Hammerfest og for få i Alta siden Hammerfest til stadighet kan avse ambulanse for å hente pasienter fra annen kommune.

Jeg registrerer at Ballo ønsker å uttale seg som fagperson innen helse. Deretter mener han at akuttilbud og fødeavdeling i Alta nærmest er utopi. Jeg antar at et enstemmig jodmorkorps er i faglig utakt med ham. På hvilket nivå mener han en bør befinne seg innenfor helsesektoren for å være meningsberettiget?

Ballo har selv hatt meninger på mange av samfunnets områder og ære være ham for det. Når han imidlertid nærmest signaliserer at en bør være fagutdannet for å være meningsberettiget, stusser jeg. Ballo har ment både innenfor justis- og pedagogisk område. Så kan det være lett å se at mange saker tangerer helseområdet. Hva gjør ikke til syvende og sist det? For ikke lenge siden gikk han i flere avisinnlegg sterk i rette med fagmyndighetene i en utvisningssak. Mange var enig med Ballo i dette. Ballo er ikke jurist (fagperson). Skulle han heller holdt kjeft og bedt lokal presse ikke nøre opp under kritikken myndighetene ble utsatt for på grunn av det faglig funderte utvisningsvedtaket? Skulle han heller bedt lokale media (les: Altaposten) ligge lavt og ikke skape uro? Det finnes utallige eksempler på at medias inngripen i forvaltningsvedtak eller annet, har ført til endringer. Både riks- og lokale media har en tindrende klar oppgave i så måte.

Jeg vet ikke om Ballo ser dette, men han gjør seg ubevisst eller bevisst til talerør for elitetenking. Dersom du ikke har utdanning på fagfeltet så hold deg unna. Ikke mene noe, vær lojal med det som blir deg servert av fagfolkene. Alt annet kan bare virke forstyrrende i et ryddig samfunn.

Ballos karakteristikk av lokalpressen virker en smule forvirrende. Media, det være seg nasjonalt eller lokalt, skal ha som oppgave å holde de samme myndigheter i ørene og ikke være hallelujaropende klakkører til et hvert vedtak eller forslag til vedtak gjort av sentrale eller lokale myndigheter. Så får Ballo heller ha meg unnskyldt dersom han mener jeg er naiv. Å forvente at alle vedtak skal applauderes av media tenker jeg er mer naivt. En slik tankegang er i moderne tid i Europa forsøkt gjennomført i Russland og en del tidligere sovjetrepublikker. Der raides redaksjoner med det resultat at presser ødelegges og redaktører/journalister fengsles da de ikke har den rette tro. Dette er også en –isme. Jeg er enig med Ballo i at å kalle det som har foregått i prosessen for stalinisme, er å gå alt for langt, men en -isme er det og det er en -isme et demokratisk land vil ha seg frabedt.

Det må videre være hyggelig for fylkespolitikerne å lese attesten de får fra Ballo. De er sikkert flotte mennesker alle sammen. Mer er ikke å si om den saken.

Ballo appellerer til de (få) av kommunens befolkning som «fortsatt har sin alminnelige, sunne fornuft i behold, bidrar til å stagge krigshisserne, slik at denne debatten kan komme inn i det sporet der den hører hjemme.» Det må vel antagelig være Ballos spor det?

Ballo synes mindre tolerant enn en av opplysningstidens store tenkere, Voltaire, som kanskje best blir husket for å ha sagt: «Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død forsvare din rett til å si det.»

Av Geir Larsen, pensjonist