– Unødig spekulasjon

– Altaposten får ikke med seg at vi har økt operasjonsdager.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Finnmarkssykehuset

Meninger

Operasjonskapasiteten i Alta er mer enn doblet de senere år

Altaposten har 15. juni følgende tittel: «-Full krise- 350 på venteliste» og ingress: «Den kirurgiske aktiviteten i Alta er bygd ned til tross for løfte om det motsatte». Det er feil at den kirurgiske aktiviteten er bygd ned. Den er bygd opp. Etter to måneders journalistisk arbeid skriver dermed Altaposten det motsatte av hva som er korrekt.

Altaposten skriver om et ortopedisk tilbud som Finnmarkssykehuset har bygget opp over år, og skriver at det nå raseres. Det stemmer at det har blitt færre operasjonsdager innen ortopedi. Men Altaposten får ikke med seg at vi har økt operasjonsdager totalt. Fra 2010 til i år er operasjonskapasiteten mer enn doblet. Den samlede kirurgiske aktiviteten, som inkluderer ortopedi og kirurgi er dermed økt betydelig.

110 prosent økt operasjonsdager

I 2010 var det 20 operasjonsdager i Alta i året. I 2015 var det 24 dager. I fjor økte Finnmarkssykehuset til 28 operasjonsdager i Alta. Og i løpet av 2017 vil vi ha 42 operasjonsdager. Det er en økning på 110 prosent fra år 2010.

Mer kirurgi

I Alta ble det tidligere operert mandag til torsdag på de ukene det var planlagt operasjoner. Nå forlenges operasjonsuken fra fire til fem dager. Antall dager med ortopediske operasjoner reduseres fra fire til tre, men samtidig økes det med to dager til kirurgiske pasienter. Samlet er det derfor flere operasjonsdager i Alta.

Årsaken til endringen, er å gi et bedre tilbud til flere pasientgrupper basert på hvem som har behov. Behovet ser vi av ventelistetallene. Det er dobbelt så mange som venter på kirurgiske operasjoner som på ortopediske operasjoner.

Med et utvidet kirurgisk tilbud vil særlig pasienter som trenger utredning eller operasjon for hemoroider, mage-/tarm og lyskebrokk få behandling.

Nytt tilbud i Alta

Koloskopi gjøres allerede i Alta i dag, men enkelte pasienter trenger narkose, som de kan få på de planlagte operasjonsdagene når anestesiteamet er på plass. Det er dermed et nytt og utvidet tilbud til pasientene.

Rettferdighetsprinsipp

Det stemmer også, som Altaposten skriver, at det er gjort endringer i planlegging av timer. Tidligere var det egen venteliste i Alta. Nå er det felles venteliste i Vest-Finnmark. Det betyr at pasientene vil få den samme ventetiden uavhengig av bosted eller behandlingssted.  Det er en mer rettferdig ordning, og sikrer at de pasientene som har behov for hjelp først, får det. Vi etterstreber å gi befolkningen i Alta-området et tilbud i Alta og planlegger en økning.

Hva betyr tallene?

Det er sagt at det var 350 som ventet på poliklinikk. «350 på venteliste» betyr ikke at det er noen krise. Nå er tallet for øvrig 289. Av de som venter på poliklinisk konsultasjon er det to tredjedeler som skal vente, nemlig alle de som allerede har hatt en vurdering eller behandling og som venter på en kontroll.

Det må gå en viss tid før pasientene kan komme til kontroll, og dermed kan ikke den ventelisten komme i null. Men for de som venter på ny time, ønsker Finnmarkssykehuset selvfølgelig å få ned ventetiden, og det jobber vi med for å få til. I dag er det 108 som venter på poliklinisk time i Alta innen ortopedi.

Ventelistene endrer seg hele tiden. I hele Finnmarkssykehuset er det lavere drift i sommerperioden, og da vil naturlig ventelistene øke mot høsten. Men i år skal poliklinikk styrkes i sommerperioden i Alta, for å holde ventelistene nede.

Når det gjelder dagkirurgi og de som venter på operasjon, er det 119 som venter på operasjon innen ortopedi og 197 som venter på operasjon innen kirurgi totalt i Vest-Finnmark.

Unødig spekulasjon fra Altaposten

Og til slutt må vi kommentere Altaposten og Jarle Mjøens spekulasjoner: «Er dette i en bevisst strategi for å tvinge pasienter til Hammerfest sykehus for å få opp statistikken her?» spør han.

I Finnmarkssykehuset er det pasientens ve og vel som styrer når og hvor pasientene får sin behandling. Dersom det er ledig kapasitet i Kirkenes, kan en pasient fra Alta få sin behandling der. I dag behandles også pasienter fra Hammerfest i Alta, for å utnytte tilbudet Finnmarkssykehuset har bygget opp i Alta.

Det er de pasientene som trenger det mest, som skal få behandling først. Det er faglige retningslinjer som avgjør hvor lenge pasientene skal vente.

Ivar Greiner

Kommunikasjonssjef Finnmarkssykehuset