Slutt på Sametingets urett ovenfor Finnmarkingene?

– Man nå sikre at Finnmarkinger er «Herre i eget hus».

Toril Bakken Kåven.  Foto: Privat

Meninger

Stortinget har nå vedtatt at Troms og Finnmark skal slås sammen. Sannsynligheten for at tidligere Finnmark da har mindretall av representantene, er stor, siden vi utgjør såpass lite mennesker andelsmessig. Dette må gi en diskusjon om hvordan styret til FeFO skal velges. Per i dag velger Sametinget tre, og Fylkestinget tre. Fylkets tre representanter har til nå blitt valgt av og fra Finnmarkinger.

Men, Sametingets representanter til styret, er valgt av et samlet sameting, noe som har ført til at representanter velges av et flertall utenfor Finnmark. Det er ikke alltid at et flertall av de valgte samene til Sametinget, er fra Finnmark. Dette er en grov urett mot Finnmarkingene, og må være en utilsiktet konsekvens fra Stortingets side?

Nordkalottfolket har flere ganger påpekt dette fra Sametingets talerstol, og foreslått for plenum å finne løsning, for eksempel, ved at folk utenfor Finnmark avstår fra å stemme. Men, vi er ikke blitt hørt.  Slik det er per i dag, er 18 representanter fra Finnmark, og 21 representanter fra resten av landet, om jeg har telt opp riktig. Dette kan variere fra periode til periode. Det er interessant å se hvordan man påpeker urettferdighet og overkjøring hver gang samer rammes – men når Sametinget sjøl rammer andre, er det ikke så viktig å rette opp.

I de fremtidige valgene må man nå sikre at Finnmarkinger er «Herre i eget hus», og at samme system gjelder både for Sametinget, og for det nye «Stor-Finnmark». Det er finnmarkinger, som bør velge folk til styret i Finnmarkseiendommen.

Daglig leder Toril B. Kåven,

Nordkalottfolket på Sametinget