– Sandberg tok til fornuft

– Kystflåten er bærebjelken.

PLIKTSYSTEMET: Geir Iversen er glad for at forslaget fra Per Sandberg kullseilte  Foto: Presse

Meninger

Finnmark Senterparti ser at Per Sandberg tar til fornuft trekker sitt forslag om å fjerne pliktene for torsketrålerne

Finnmark Senterpartiets  har lykkes i arbeidet med å få gjennomslag for å stoppe fiskeriministrer Per Sandbergs forslag om å oppheve pliktene for torsketrålene. På sin signingsferd i Finnmark har han møtt stor motstand mot sitt forslag og tar til fornuft og trekker forslaget.

Finnmark Senterpartiet mener at kystflåte er bærebjelken i fiskerinæringen. Det er et overordnet mål at en størst mulig del av fisken landes og bearbeides i Norge. Fisken er grunnlaget for verdiskaping og bosetting langs kysten i Finnmark. Det må satses sterkere på bearbeiding og videreutvikling av nye produkter innen næringen. Regjeringen må støtte opp under en slik utvikling fremfor å skape usikkerhet om fremtiden for kystkommunene.

Pliktsystemet omfatter tre plikter:

- en plikt for enkelte eiere av fartøy med torsketråltillatelse til å tilby fangst.  (tilbudsplikt)

- en bearbeidingsplikt for industribedrifter ved kjøp av fangst under tilbudsplikten

- en plikt til å opprettholde aktivitet ved enkelte fiskeindustrianlegg (aktivitetsplikt).

Pliktsystemet omfatter om lag halvparten av den norske torsketrålflåten.

Geir Iversen

1.kandidat

Finnmark senterparti