– Dette handler om en feilslått struktur

– Er troen på egen fortreffelighet så stor at man ikke ser egne svakheter?

Sykehuset i Hammerfest.  Foto: Finnmarkssykehuset

Meninger

Debatten rundt et anstendig helsetilbud i Alta har vel i liten grad dreid seg om hvordan de ansatte i helsevesenet har utført jobben sin. Det være seg i Alta, eller i Hammerfest. Kritikken mot Helse Nord, Finnmarkssykehuset, ledelse på fylkesnivå og helseministre fra begge fløyer har vært basert hvordan organiseringen av helsetilbudet ikke baserer seg på dagens demografi, og framover ser ut til å bli ennå verre.

Og jeg må si jeg blir svært overrasket når framtredende fagpersonell ved sykehuset i Hammerfest forsøker å vri debatten til å være kritikk av helsepersonellet i Alta. Det faglige miljøet lokalt jobber så hardt de kan for å levere gode helsetjenester, men er prisgitt rammevilkår som ikke blir godtatt noen andre steder i landet. Og å antyde at Svein Suhr har en agenda med mål om å kritisere helsepersonell på lavere nivå er i beste fall skivebom, men kanskje i større grad et forsøk på å blokkere meningmanns rett til å ha meninger om fagfelt hvis man ikke innehar en doktorgrad.


– Ikke tro det som står i avisen, dere gjør en god jobb!

– Når man presenterer en løgn mange nok ganger, blir det en sannhet, og dette har vært gjort i årevis.

Når en fagperson så velger å gå ut med harde beskyldninger mot media som velger å belyse utfordringer og problemstillinger innenfor sin egen institusjon, her Hammerfest Sykehus, så bør beskyldningene være godt forankret. Jeg sitter med oppfatningen av at den delen av pressen som har våget å ta tak i debatten, har gjort jobben sin med å skjerme de ansatte ved sykehuset i Hammerfest. Hanne R. Iversen synes å mene at NRK's tilnærming, hvor strategien synes å være "taushet er gull", er den eneste akseptable måten å beskrive debatten og utfordringene dagens utdaterte helseorganisering i Vest-Finnmark medfører. Skyt ikke budbringeren er det noe som heter…

Jeg gjentar: Debatten dreier seg ikke om enkeltpersoners faglige kompetanse. Den dreier seg om en feilslått struktur som umuliggjør et tilstrekkelig godt helsetilbud til befolkninga i Finnmarks desidert største befolkningssenter.

Gjermund Sætermo.  Foto: Privat

Hanne R. Iversen kritiserer ikke bare pressen, som presenterer budskapet. Hun velger som fagperson å diskreditere pasienters egne opplevelser i møte med helseforetaket, og avfeier disse som "løgn presentert mange ganger".

Når framtredende fagpersoner velger å imøtegå kritikk på en slik måte, er det kanskje på tide å begynne å stille spørsmål ved deler av bemanningen innenfor enkelte institusjoner ved Finnmarkssykehuset..? Er kanskje troen på egen fortreffelighet så stor at man ikke ser egne svakheter, selv når det er pasientene som forteller dem?


Om Hanne R. Iversen likevel ser på Altaposten og iFinnmarks presentasjon av pasientopplevelser ved Hammerfest Sykehus som "fake news", anbefaler jeg henne å ta en kikk i forskningsrapporten "Pasienterfaringer med norske sykehus" 2015 og 2013, utgitt av Folkehelseinstituttet. Her er Hammerfest Sykehus på nest siste og delt siste plass blant alle landets sykehus. Og nei, det er ikke bare indoktrinerte Altaværinger som har svart, det er 400 tilfeldig utplukkede pasienter…

Gjermund Sætermo