– Alta fortjener bedre helsetilbud

– Det skal ikke kuttes i tilbudet i Alta – tvert imot!

– Det skal ikke kuttes i tilbudet i Alta – tvert imot, det skal bygges opp. Det som er vedtatt at skal komme til Alta må komme til Alta, skriver Jonas Gahr Støre og Tove Karoline Knutsen.  Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Meninger

Altaposten har den siste tiden hatt oppslag om faren for at Alta nærsykehus blir skalert ned. Det har også versert rykter om at Helse Nord må kutte budsjettene sine med flere titalls millioner kroner – og at dette vil ramme Alta. 

Det var mange som demonstrerte for et bedre helsetilbud i Alta sist lørdag. Arbeiderpartiet er enig i at helsetilbudet til Altas befolkning bør bli bedre. Samtidig er vi glade for at det understrekes at dette ikke er en kamp mot Hammerfest, men en kamp for et bedre helsetilbud til Altas innbyggere.

Med en stadig voksende befolkning er det sterke argumenter for å videreutvikle og bygge ut helsetilbudet i Alta, også innenfor spesialisthelsetjenesten. Sammen med Steinar Karlstrøm, ordfører Monica Nielsen og andre gode partikolleger i Alta, har Arbeiderpartiet lenge vært opptatt av å bygge opp helsetilbudet i Alta. Sist Arbeiderpartiet satt med regjeringsmakt besøkte vi Alta helsesenter sommeren 2013, etter å ha gitt føringer til Helse Nord om at Alta skulle få CT og MR. Dette gir Alta et ytterligere tilbud i forhold til spesialisert helsehjelp.

Høsten 2014 inviterte Monica Nielsen til befaring på helsesenteret, slik at vi fikk se framdriftsplanene for denne utbyggingen. Og nå realiseres Alta nærsykehus gjennom en stor ombygging og utvidelse av helsesenteret i et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune. Arbeiderpartiet er opptatt av at stedlig ledelse skal være hovedregelen ved norske sykehus. Dette fikk vi gjennomslag for i behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan.


Målet mot 2020 er å doble poliklinikk og dagkirurgi ved nærsykehuset sammenlignet med dagens nivå, etablere MR, CT og øke antallet ultralydundersøkelser. Dette vil sikre at pasienter ikke må reise unødvendig for å få den beste behandlingen når de blir syke.

For Arbeiderpartiet det viktig at Alta nærsykehus dimensjoneres for å ivareta en ytterligere desentralisering av spesialisthelsetjenesten for befolkningen i Alta og Vest-Finnmark.

I motsetning til FrP/Høyre-regjeringen har Arbeiderpartiet fulgt opp helseløftene som vi ga til velgerne i 2013. FrP, Høyre og Venstre – som lokalt ser ut til å gi inntrykk av noe annet – har stemt for regjeringens trange helsebudsjetter. De ligger milevis etter lovnadene om 12 milliarder kroner mer til sykehusene. Hvis Arbeiderpartiet hadde styrt, viser Finansdepartementets beregninger at Helse Nord ville hatt 400 millioner kroner mer å rutte med. Da hadde det ikke vært spørsmål om dagens planer lar seg gjennomføre eller ikke – og vi kunne i stedet sett fram mot videre løft for helsetilbudet i hele landsdelen, også i Alta. Slik sett representerer de siste årene med H, FrP og Venstre med styringen i helsepolitikken fire tapte år. Når økonomien presses for hardt, merkes det lokalt.

Det er helseforetakene som avgjør hvordan de kan gi et best mulig tilbud til innbyggerne i sitt opptaksområde, med utgangspunkt i føringer gitt av Stortinget. Stortinget har behandlet og forbedret Nasjonal helse- og sykehusplan, og Arbeiderpartiet har opprettholdt vårt standpunkt om at enkeltavgjørelser om enkeltsykehus ikke skal gjøres i Stortinget. Sykehusstrukturen ble slått fast i Stortingets behandling av Nasjonal helse- og sykehusplan, og dette er det bred politisk enighet om. Det gjelder for sykehusene i Hammerfest og Kirkenes, så vel som for Odda.

Det er Høyre-statsråden og FrP/Høyre-regjeringen som er øverste ansvarlige for landets sykehus. Nå må de bidra til å fjerne usikkerheten om utbyggingen av Alta nærsykehus. Det skal ikke kuttes i tilbudet i Alta – tvert imot, det skal bygges opp. Det som er vedtatt at skal komme til Alta må komme til Alta.

Jonas Gahr Støre

Leder i Arbeiderpartiet


Tove Karoline Knutsen

Stortingsrepresentant,

helse- og omsorgskomiteen

Arbeiderpartiet