– Ikke tro det som står i avisen, dere gjør en god jobb!

– Når man presenterer en løgn mange nok ganger, blir det en sannhet, og dette har vært gjort i årevis.

Illustrasjonsfoto, Hammerfest sykehus.  Foto: Finnmarkssykehuset

Meninger

Til forsvar av mine kolleger i Ata, legevaktslegene, ambulansearbeiderne, jordmødrene, sykepleierne og flysykepleierne: Dere må ikke tro på det som står i avisen om dere, dere gjør en god jobb og behandler pasientene godt. Jeg er dypt uenig med Bonden Svein Suhr når han, og iFinnmark proklamerer at:

”Dyrene i Alta har et mye bedre tilbud enn vi menneskene har”

Av respekt for alle bønder, skal jeg, i motsetning til Svein, ikke påberope meg en bondes kompetanse når jeg sier at de menneskelige pasientene vi får fra Alta, har fått god behandling av kollegene der før innleggelse. Jeg tror også Svein, og andre bønder, behandler dyrene bra, han velger imidlertid en retorikk hvor han påstår at dere behandler menneskene dårligere enn dyrene.

Jeg arbeider med forflytning av pasienter, dette er en undervurdert del av medisinen. Det foregår, til tider, svært avansert behandling og overvåkning av pasienter, under disse forflytningene. For å gjøre dette forsvarlig kreves kompetanse, noe både ambulansearbeidere, flysykepleiere og luftambulanseleger har. Pasienttransport er ikke det samme som dyretransport, så vidt jeg vet transporteres dyr i hengere, dette er ikke tilfelle når vi forflytter pasienter. Forflytning av pasienter fra et sted til et annet vil alltid måtte foregå uansett hvor sykehuset ligger. Retorikken kan med letthet snues vi er like langt om sykehuset flyttes. Jeg har aldri møtt representanter fra andre kommuner i fylket, hvor de mener pasientene deres transporteres som dyr fordi de må på sykehus. Og jeg har vært i mange kommuner og hentet pasienter.

Ja, jeg arbeider på sykehuset i Hammerfest, og ja, jeg flyr rundt i hele fylket med redningshelikopteret stasjonert på Banak, dette fratar meg ikke retten til påpeke at både Svein, Laila og Bjørnar Moxnes skaper unødvendig angst hos både pasienter og pårørende.

Som helsearbeider er det hjerteskjærende å se både pasienter og pårørende, ja hele familier i dyp krise, som sliter med manglende tillit til oss som skal hjelpe de. De kan ikke gi oss en konkret årsak til dette, de mener og ha hørt og lest i avisen, at vi er ”slaktere” vi ”tar livet av folk her” og vi ”bryr oss ikke om pasientene, ” du kommer inn i livet og sendes hjem i kiste” osv. Utsagnene har vært jevnlig å lese i både Altaposten og iFinnmark over mange år, ingen redaktør har vært ute og moderert debatten. Når man presenterer en løgn mange nok ganger, blir det en sannhet, og dette har vært gjort i årevis når det gjelder Hammerfest sykehus og kompetansen her. Det går mest av alt ut over pasientene og deres pårørende, det gjør meg trist.

Nå er dere altså i gang med det samme når det gjelder deres egne helsearbeidere i Alta. Jeg vil derfor bare si til dere kolleger: Ikke tro på det dere leser om dere selv i avisen, det er ikke sant at dere behandler pasientene deres dårlig!

Hanne R. Iversen

Overlege anestesi

Akuttavdelingen

Hammerfest sykehus