– Vi er ikke fornøyd med svarene fra vår helseminister

– Dette er ikke akseptabelt i Finnmarks største by.

Helseminister Bent Høie (H).  Foto: Jarle Mjøen

Meninger

I Altas befolkning finnes det mange personlige erfaringer og traumatiske opplevelser knyttet til sykehustilbudet i Vest-Finnmark. Senest kunne vi høre om Mina på 3,5 mnd som måtte vente flere timer når tilstanden var kritisk. Dette er ikke akseptabelt i Finnmarks største by.

Alta Høyre har i mange år jobbet for å få en utredning av sykehustilbudet for Vest-Finnmark. En utredning vil kunne gi oss svar på hva som er det beste tilbudet vi kan gi våre innbyggere i Alta. Hvilke tilbud som skal ligge hvor, er avhengig av mange ulike faktorer - ikke minst fagfolk som er på vakt 24/7 – 365 dager i året.

Første skritt på veien er oppbyggingen av nærsykehuset i Alta. Dette er ikke et nytt akuttsykehus, men vil gi mange flere altaværinger muligheten til å få behandling i Alta. Neste skritt blir å bygge dette ut med tilbud som vi kan skaffe fagfolk til å betjene 24/7 – 365 dager i året.

Alta Høyre ønsker en sykehusutredning, før investeringer i milliardklassen skal gjøres i Hammerfest. Utredningen vil synliggjøre hvor og hvordan fremtidens akuttilbud og kirurgi skal organiseres og leveres.

Alta Høyre er enig med alle innbyggerne i Finnmarks største kommune om at akutt-tilbudet er for dårlig. Alta Høyre har løftet denne utfordringen i møte med sentrale politikere fra vårt parti. Dette er blitt gjort av enkeltpolitikere på interne partikonferanser og i felleskap med alle partiene i Alta kommune.

Alta Høyre er ikke fornøyd med svarene som kommer fra vår helseminister, og vi vil fortsette jobben med å synliggjøre behovet for en helhetlig utredning.

På vegne av styret i Alta Høyre

Marianne Haukland

Laila Davidsen

Bjørn Roald Mikkelsen