Dette kan ikke fortsette

– Vi frykter at det er tidsspørsmål før denne veien igjen koster liv.

Traileren som gikk av veien fire km sør for Kautokeino.  Foto: Johan Mathis Gaup

Meninger

Riksvei 93 fra finskegrensa til Kautokeino og videre til Alta krever større oppmerksomhet fra veieier og politikere. Når E6 vest for Alta ferdigstilles på Storsandnes, bør blikket rettes mot denne problemveien som håndterer all type transport og trafikk inn til Finnmark.

Altaposten hadde knapt nok rukket å publisere artikkelen om utforkjøring sør for Kautokeino, før det kom inn melding om at en rumensk trailer hadde havnet utenfor veibanen fire mil nord for kirkestedet. I det ulendte terrenget ved Pikefossen sør for Maze hadde veiskulderen gitt etter og redningsmannskapet kunne konstatere  at det kun var tilfeldigheter som gjorde at trær, snø og terreng dempet for sammenstøtet.

I tillegg var farta lav. Det er gang på gang grunn til å understreke at trafikantene har ansvaret for å kjøre etter forholdene, det vil si tilpasse farta etter vær og føre, som henger nøye sammen. Er det glatt, ustrødd, smalt, vaskebrett eller masse trafikk, er vi alle pliktige til å mate dette inn i vårt private minnekort. Før all diskusjon starter, må vi ha denne dimensjonen med oss.

Vi kommer likevel ikke bort fra at selv rutinerte og påpasselige sjåfører opplever at det ender i grøfta og veldig ofte er det veiskulderen som gir etter. Mange av sjåførene som kommer inn over finskegrensa skjønner for seint at denne innfartsåra ikke er optimal i forhold til trafikk og tonnasje.

Det krever full skjerping, ikke minst i mørketida. Det krever også at kjettingene er på plass og at det ikke kjøres uforsvarlig på grunn av tøffe marginer og såkalt kabotasje-problematikk. Kampen mot sosial dumping krever kontinuerlig oppsyn.

Mange av trailerne ligger godt til høyre på den smale veibanen på Riksvei 93. Det kan ende i grøfta, men alternativet er langt verre. En møteulykke med trailer eller vogntog ender som regel tragisk, så vi frykter at det er tidsspørsmål før denne veien igjen koster liv.

Det er forventninger til at Europaveien fra Sverige/Finland skal videreføres mot Alta, men vi tror dessverre at dette prosjektet ligger langt fram i tid. Etter vår mening bør Statens vegvesen tenke helhetlig, men tidsmessig kan det ikke slures lengre. Det haster.

Både for Storgjerdet og Kløfta er løftene servert både en og to ganger i planverket, samtidig som Eiby-problematikken er velkjent, men det bør komme en plan som sier noe om hvor det haster mest med forbedringer. Det er mange om beinet, men det er ekstremt viktig at lokalpolitikere og stortingsrepresentanter har riksveien og innfartsåra med seg i bevisstheten.

Når det ligger både 10 og 15 trailere langs traseen i løpet av et år, er det en god påminnelse og indikasjon på at det haster med tiltak.