– Bomringen kan dere bare glemme

– Det er helt hårreisende å i det hele tatt vurdere dette.

Frank Jonny Nilsen, aksjonsgruppa Nei til bomring i Alta  Foto: Magne Kveseth

Meninger

Vi i Nei til Bomring i Alta ønsker vekst i Alta. Geir Ove Bakken, Kåre Simensen, Alta Næringsforening, en hel haug med boligspekulanter og alt som kan krype og gå i anleggsbransjen mener at bærekraftig vekst er det samme som å oppta et lån på 4 milliarder som enslige mødre med barn og familiefolk som kjører barna til og fra trening og skole skal betale. 

Dette er Europavei 6 og kommende Europavei 45 (Riksvei 93) som skal bygges gjennom Alta. Dere kan låne 4 milliarder å kjøpe aksjer for pengene og sikkert klare en avkastning på 7-10 % i året. Men å låne 4 milliarder som barnefamiliene i Alta skal betale for at boligspekulanter og anleggsbransjen skal ha betalt for å grave i jorda er ikke en god ide og det er heller ikke noe bærekraftig investering for innbyggerne i Alta.

Vi skal ikke lånefinansiere overskuddet til noen få innbyggere. Det er helt hårreisende å i det hele tatt vurdere at ho Jensine med to små barn skal betale for maskinentreprenørene, boligspekulantene eller andre bedrifter sin vekst. Dette står en stortingspolitiker som i løpet av de siste 8 år på stortinget ikke har tilført Finnmark noe som helst og forteller til Altaposten. Det er rett og slett enerverende å lese om denne personen som har melket staten i åtte år uten å bidra med en skilling til Finnmark eller Alta. Hadde vedkommende gjort jobben han var satt til på Stortinget så hadde veien vært satt i gang for flere år siden.

Det har altså ikke skjedd. Når vedkommende da forbereder sin gjenkomst, så er det barna som skal betale prisen for denne politikerens svada. Nei vi skal få til en vekst i kommunen uten at befolkningen skal settes i gjeld de neste 40 år for en Europavei og for at styrtrike bedriftseiere ønsker å utnytte befolkninga til å betale veiskatt for at de skal tjene penger raskere enn de gjør i dag. Bakken og Simensen kaller seg for Arbeiderparti-politikere og vil sette denne generasjonen og de to kommende generasjoner i gjeld fordi noen få rike skal bli rikere.

Gutter, dere er svært langt vekke fra det som var intensjonene til de som grunnla Arbeiderpartiet, for å uttrykke det mildt. Bomringen kan dere bare glemme og dere kan se lenger enn langt etter pengene dette bomselskapet skal generere til dere via styreverv. Bakken burde konsentrere seg om samferdselen i Finnmark, noe som han ifølge kystens befolkning ikke helt klarer å handtere, men å stille seg i avisa å forlange at barna i Alta skal lide for at han skal slå politisk mynt på at han til slutt klarer å presse igjennom denne bomringen, det kan han. Jeg vil anbefale dere begge to å flytte til en by der dere kan få lov til å betale bompenger. Det blir nemlig ikke i Alta. Det er staten som skal betale for disse veiene og EU kommer også til å være med på finansieringen av E45.

Bomringen kan dere etter min og 2.450 andre i gruppen, Nei til Bomring i Alta, bare glemme og om anleggsbransjen og næringslivet er så kåte på å få satt maskinene i sving så kan de jo selv finansiere den. Det er ikke aleneforeldre og barnefamiliene i Alta , og to framtidige generasjoner som skal settes i gjeld for en Europavei som skal framføres gjennom Alta. Bare som en digresjon så har Alta Ap cirka 300 medlemmer.  

For gruppen 

Nei til Bomring i Alta

Frank Jonny Nilsen