– Viktig at akuttfunksjoner er på plass når alvorlige situasjoner oppstår

– Nettopp derfor var kampen for luftambulansen en viktig kamp for å ivareta trygghet for Altas befolkning.

KJEMPER FOR HELSE: Kirsti Bergstø mener SV har kjempet for gode helsetilbud også i Alta, som nærsykehuset.  Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Meninger

SV jobber for et godt helsetilbud til Altas befolkning, noe som bekreftes av både arbeid, engasjement og politiske vedtak. Situasjonen for jordmødre i Alta, Alta nærsykehus og luftambulansesaken er eksempler på det. 

Da det ble kjent at jordmødre måtte stille opp gratis fordi det manglet systemer for bakvakt ved fødestuen i Alta, grep SV fatt i saken. Det er ikke forsvarlig å overlate tryggheten for fødende til frivillig innsats fra ansatte. Skikkelige arbeidsforhold og god helse -og fødselshjelp henger sammen.

SV jobber for at Alta nærsykehus skal få sin del av bevilgningene slik at for eksempel antallet sykestuesenger økes til 20 og at etableringa av både CT og MR i Alta fremskyndes, slik at flest mulig skal måtte reise kortest mulig.

Da ambulanseflyet ble foreslått tatt bort fra Alta, la SV en betydelig innsats inn i den politiske kampen. Ambulanseflyet utgjør både en viktig del av beredskapen til hele Finnmarks befolkning, i tillegg til å være en avgjørende del av altabefolkningas trygghet når akutte situasjoner oppstår. Dette er et godt eksempel på integrering og samspill mellom spesialisthelsetjeneste og lokal helsetjeneste som også har vekket nasjonal interesse.

Kompetansen ved luftambulansebasen er svært viktig. Den er et eksempel på at kompetansen vi faktisk har i større grad må bli en del av helsedebatten i Finnmark. Fine, nye bygg gjør lite om vi ikke klarer å rekruttere dyktige folk til å jobbe der. Det er et politisk ansvar å sørge for at helsevesenet er attraktive arbeidsplasser for ungdom. Da må faste og fulle stillinger være hovedregelen.

Så er det viktig at akuttfunksjoner er på plass når alvorlige situasjoner oppstår. Det må være en klar sammenheng med hvor folk bor og hvor beredskap stasjoneres. Nettopp derfor var kampen for luftambulansen en viktig kamp for å ivareta trygghet for Altas befolkning. Kampen lærte oss også at når vi klarer å stå samla i Finnmark så setter vi budskapet vårt på dagsorden slik at vi får gehør og gjennomslag.

Det er viktig at spesialisthelsetjeneste og lokalt helsevesen er rigget for å samhandle. Samtidig må fly, båt og bil være tilgjengelig for å sikre kortest mulig reisetid til sykehus når det er nødvendig.

Kirsti Bergstø (SV)

Stortingsrepresentant