Støtt Vargsundxpressen

Alta SV ber Finnmark SV støtte opp under Vargsundexpressen:

Hurtigbåt mellom Alta og Hammerfest er så viktig at Alta SV vil ha årsmøtet i fylkeslaget med på en særskilt uttalelse.  Foto: Reiulf Grønnevik

Meninger

Uttalelse fra årsmøtet i Alta SV:

Hurtigbåten mellom Hammerfest og Alta er et viktig kommunikasjonstilbud mellom de to største byene i Vest-Finnmark, for å bringe næringslivet og pasienter til sykehus hurtig mellom byene. Ekspressen er et viktig tilbud til veiløse og rasutsatte distriktsområder i Altafjorden.

Rundt 40 000(Alta-/Hammerfest-regionen) mennesker har mulighet til å bruke båten. Reisetida er betydelig kortere med båt enn med buss og bil. Regulariteten er svært god for Xpressen som går nær sagt uansett værforhold, også når fjelloverganger vinterstid er stengt. Hammerfest og Alta vil også i fremtiden ha et betydelig felles bo- og arbeidsmarked.

God kommunikasjon vil styrke næringslivet i regionen. Vargsundxpressen opplever stigende passasjertall og er i ferd med å innarbeides som et trygt og godt kommunikasjonstilbud basert på to rotasjoner. Signalene fra både fagfolk, reisende og politikere er at fortsatt god passasjerutvikling er avhengig av et helhetlig tilbud basert på to rotasjoner.

To rotasjoner gir helhet som gjør at sykehuspasienter, bruk av direkteflytilbudet ut fra Alta Lufthavn og arbeids- og studiependling (sykepleierskolen) bruker Vargsundxpressen. Signalene er at dersom rotasjon 2 avvikles vil tilbudet enn står igjen med ha så liten verdig at det vil avvikle seg selv.

Alta SV ber Finnmark SV støtte opp under tilbudet, og gjøre tilbudet permanent etter prøveperioden 2017.

Årsmøtet Alta SV